Skip to main content

Bokslutskommuniké 2012

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 14:30 CET

Sparbanken 1826 redovisar för 2012 en affärsvolymtillväxt på 5 % och ett av de bästa rörelseresultaten i bankens historia, 150 mkr. För att premiera bankens trogna kunder infördes Nyckelkundserbjudandet och en ny prisstrategi för kassatjänster. Bankens mobila tjänster är på stark frammarsch och under året lanserades en ny mobilbank för både smartphones och iPad. Sparbanken 1826 har fått mycket publicitet i medierna kring värdetransportföretaget Panaxias konkurs. Vi känner oss dock trygga med att vi handlat korrekt och med bankens kunder för ögonen. Årets resultat visar på styrka och tillväxt trots en turbulent omvärld.

För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15 eller 0703-16 83 15


Om Sparbanken 1826
Sparbanken 1826 har en affärsvolym på 57 miljarder och ca 300 anställda, telefonbank och 20 kontor i Skåne och Blekinge. Banken är Sveriges äldsta sparbank och den största sparbanken inom Sparbankernas Riksförbund. Verksamheten utgår från det personliga mötet och en helhetssyn för att utveckla och trygga kundernas ekonomi.

Bifogade filer

PDF-dokument