Skip to main content

Bokslutskommuniké 2015 – Ett stabilt år för banken

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 21:00 CET

2015 var ett år med oroligheter på många håll ute i världen. Även i Sverige märkte vi av detta. Sparbanken Skåne redovisar ett resultat på 166 miljoner kronor för helåret, inklusive goodwillavskrivningar. Vi står stabilt rustade för nya investeringar i ökat kundvärde under 2016.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 4 2015 

 • Bankens rörelseresultat för januari-december uppgick till 166 mkr
 • Affärsvolymen uppgick per den 31/12 till 172 miljarder kronor
 • Total kapitalrelation uppgick till 18,2 %
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 16,3 %
 • Bruttosoliditeten uppgick till 7,5 %
 • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 463 %

Viktiga händelser kvartal 4 2015 

 • I oktober välkomnade vi 100 000 kunder från Sparbanken Öresund in i Sparbanken Skånes IT-system. Därmed har alla kunder tillgång till samma produkter och samma tjänster.
 • Under hösten har en förstaversion av en ny Internetbank öppnats.
 • Tillgänglighet och kundservice på kvällar och helger har utökats under året. Numera kan kunder som ringer in identifiera sig med Mobilt BankID för Personlig Service.
 • Sparbanken Skånes ägarstiftelser satsade under 2015 över 60 miljoner kronor i olika utvecklingsprojekt i Skåne.
 • I november fick banken förnyat miljöcertifikat enligt standarden ISO 14001:2004.
 • Den 1 oktober integrerades dotterbolaget 1826 Försäkra AB i banken. Detta innebär att vi nu har ett fullskaligt erbjudande för företagskunder.
 • En ny organisation inom banken trädde i kraft den 1 december, vilket gör att vi kan fatta viktiga beslut snabbare och ännu närmare marknaden.


För mer information
Bo Bengtsson, VD, 0703-16 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Genom att förena det bästa hos Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank och delar av Sparbanken Öresund har vi skapat en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Bifogade filer

PDF-dokument