Skip to main content

Bokslutskommuniké 2016

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2017 17:00 CET

Fjärde kvartalet innebar flera positiva besked för Sparbanken Skåne. Räntenettot fortsätter att öka och volymutvecklingen är god. Banken redovisar ett resultat exklusive goodwillavskrivningar och före skatt på 146 miljoner kronor för kvartalet. Resultatet exklusive goodwillavskrivningar för helåret 2016 uppgår till 541 miljoner kronor.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 4 2016

  • Rörelseresultatet uppgick till 39 mkr (43 mkr)
  • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 146 mkr (149 mkr)
  • Räntenettot ökade med 4 % och uppgick till 206 mkr (198 mkr)
  • Affärsvolymen ökade med 1,4 % och uppgick till 184 miljarder kronor (181 miljarder kronor)
  • Total kapitalrelation uppgick till 18,9 % (18,7 %)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 3 2016)

Viktiga händelser kvartal 4 2016

  • Räntenettot har fortsatt att utvecklas positivt under kvartalet. Affärsvolymen ökade med 1,4 procent, driven av en försiktig optimism på börsen. Kostnadskontrollen är god och banken redovisar ett resultat i linje med förväntan.
  • Kreditvärderingsinstitutet S&P Global uppgraderade i december Sparbanken Skånes kreditbetyg till A- med negative outlook från BBB+ med positive outlook.
  • Banken emitterade 1,5 miljarder kronor inom ramen för vårt pågående MTN-program med seniora obligationer.
  • Banken fick i oktober besked om förnyad miljöcertifiering enligt ISO 14001:2004.
  • I december tillkännagav banken och ägarstiftelserna projektstöd och sponsring inför 2017. Totalt handlar det om 22 miljoner kronor som återinvesteras i samhället i form av föreningsstöd och projektbidrag.


För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2017 klockan 17.00 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Vi är en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Bifogade filer

PDF-dokument