Skip to main content

Delårsrapport januari - juni 2012

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 09:00 CEST

Genom fortsatt traditionell bankverksamhet kan Sparbanken 1826 uppvisa ett rörelseresultat på 101 mkr. Prognosen från årsredovisningen 2011 kvarstår därmed och banken räknar med att redovisa en högre vinst för 2012 än för 2011. Företagsmarknaden visar fortfarande ett tydligt inflöde av nya kunder som medfört en ökad utlåningsvolym. Privatsegmentet har ökat sin inlåning, medan bolån och fondsparande har oförändrade volymer. 

Första halvåret 2012 i korthet

• Koncernens rörelseresultat uppgick till 123,8 mkr (103,7 mkr)
• Halvårets rörelseresultat i sparbanken uppgick till 101,0 mkr (80,3 mkr)
• Affärsvolymen uppgick till 55,7 mdr (55,3 mdr)
• Räntabilitet på eget kapital i sparbanken 10,5 % (9,0 %)
• Kapitaltäckningskvoten uppgick till 1,72 (1,59)

(Uppgifterna inom parantes avser jan-jun 2011)

För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15 eller 0703-16 83 15
sparbanken1826.se/ekonomi

Om Sparbanken 1826
Sparbanken 1826 har en affärsvolym på 55 miljarder och drygt 300 anställda, telefonbank och 20 kontor i Skåne och Blekinge. Banken är Sveriges äldsta sparbank och den största sparbanken inom Sparbankernas Riksförbund. Verksamheten utgår från det personliga mötet och en helhetssyn för att utveckla och trygga kundernas ekonomi.

Bifogade filer

PDF-dokument