Skip to main content

Delårsrapport januari - juni 2012: Färs & Frosta Sparbank visar starkt delårsresultat

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 08:46 CEST

Färs & Frosta Sparbank visar starkt resultat

Färs & Frosta Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 159 miljoner kronor för första halvåret. Detta innebär en ökning jämfört med motsvarande period förra året (131 Mkr) som till stor del förklaras av en stark kundtillströmning, obefintliga kreditförluster och låga omkostnader.

Bankens totala affärsvolym uppgick vid periodens slut till 56 Mdr, vilket innebär en ökning sedan årsskiftet med drygt 1 448 Mkr (3 %). Likviditeten är god och bankens likvida medel uppgår till drygt 4 Mdr.

- Vi bedömer att rörelseresultatet för helåret kommer att ligga kring 250 miljoner kronor. Banken står väl rustad inför framtiden och kommer att fortsätta vara den stabila och engagerade samarbetspartner som både privatpersoner och företag behöver. Det goda resultatet ger oss också förutsättningar att via Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta bidra till projekt som gynnar lokal utveckling i bankens verksamhetsområde, säger Bertil Engström, VD Färs & Frosta Sparbank.

För ytterligare information kontakta:
Bertil Engström, VD Färs & Frosta Sparbank
bertil.engstrom@fofspar.se, 046-37 18 92

Maria Wallinius, Marknadschef Färs & Frosta Sparbank
maria.wallinius@fofspar.se, 046-37 18 71

Färs & Frosta Sparbank har 19 kontor i 12 skånska kommuner, 250 medarbetare och 147 000 kunder. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är majoritetsägare i banken och har sedan år 2000 beviljat mer än 185 miljoner till lokal utveckling i de kommuner där banken är verksam.