Skip to main content

Delårsrapport januari-juni 2015 för Sparbanken Skåne

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 09:00 CEST

Första halvåret 2015 innebar stabil volymtillväxt för Sparbanken Skåne. Rörelseresultatet landar på 182 miljoner kronor, vilket är i linje med förväntan. Arbetet går vidare med att bygga en sparbank för framtiden och under andra kvartalet har flera viktiga förändringar skett.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 2 2015

 • Bankens rörelseresultat för första halvåret 2015 uppgick till 182 mkr
 • Affärsvolymen uppgick per den per den 30/6 2015 till 175 miljarder kronor
 • Total kapitalrelation uppgick till 17,9 %
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 16,0 %
 • Bruttosoliditeten uppgick till 7,7 %
 • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 282 %


Viktiga händelser kvartal 2 2015

 • Aktiviteterna inför den uppgradering som väntar de 100.000 kunder som finns kvar i Sparbanken Öresunds system har ökat. Banken kommer under hösten att lyfta in dessa kunder i Sparbankerna och Swedbanks gemensamma IT-system.
 • Den siste juni flyttades verksamheten vid kontoren i Arkelstorp, Dalby, Degeberga, Fjälkinge, Sösdala och Vä till närliggande kontor som en konsekvens av förändrat kundbeteende under de senaste decennierna.
 • Banken har utvecklat erbjudandet inom Pension och Försäkring för företagskunder genom att påbörja integrationen av dotterbolaget 1826 Försäkra i banken.
 • Sedan februari 2015 har Sverige en negativ reporänta. Kvartalet har präglats av de negativa marknadsräntorna som pressar bankens räntenetto.
 • Under perioden har strukturen lagts för vårt erbjudande om kapitalförvaltning och Private Banking. Satsningen görs för att möta efterfrågan också från kunder med en större placeringsbar förmögenhet.


För mer information

Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15 eller 0703-16 83 15

Om Sparbanken
SkåneSparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Genom att förena det bästa hos Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank och delar av Sparbanken Öresund har vi skapat en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Genom att förena det bästa hos Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank och Sparbanken Öresund har vi skapat en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund

Bifogade filer

PDF-dokument