Skip to main content

Delårsrapport januari - september 2012

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 17:00 CEST

Genom fortsatt traditionell bankverksamhet kan banken uppvisa ett rörelseresultat på 137,7 mkr. Prognosen från årsredovisningen 2011 kvarstår därmed och vi räknar med att redovisa en högre vinst för 2012 än för 2011. Företagsmarknaden visar fortfarande ett tydligt inflöde av nya kunder som medfört en ökad utlåningsvolym. Privatsegmentet har ökat sin inlåning, medan bolån och fondsparande har oförändrade volymer. I bokslutet per 30/9 är samtliga poster avseende Panaxia reserverade och nedskrivna utifrån nuvarande förutsättningar.

Första tre kvartalen 2012 i korthet
• Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,3 mkr (137,0 mkr)
• Rörelseresultat i sparbanken uppgick till 137,7 mkr (102,6 mkr)
• Affärsvolymen uppgick till 56,8 mdr (53,5 mdr)
• Räntabilitet på eget kapital i sparbanken 9,4% (7,7%)
• Kapitaltäckningskvoten uppgick till 1,8 (1,6)
(Uppgifterna inom parantes avser jan-sep 2011)

För mer information
Bo Bengtsson, VD, 0703-16 83 15

Om Sparbanken 1826
Sparbanken 1826 har en affärsvolym på 57 miljarder och drygt 300 anställda, telefonbank och 20 kontor i Skåne och Blekinge. Banken är Sveriges äldsta sparbank och den största sparbanken inom Sparbankernas Riksförbund. Verksamheten utgår från det personliga mötet och en helhetssyn för att utveckla och trygga kundernas ekonomi.

Bifogade filer

PDF-dokument