Skip to main content

För 40 år sedan…

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2010 12:38 CET

Året är 1970, Domus har funnits i 5 år, Framtidens hus har redan byggts på med fem våningar och i oktober detta år inviger Sparbanken ett nytt bankhus mitt i sta´n. Samtidigt utökas sortimentet av banktjänster och en juristavdelning startas. Sparbanken 1826 kommer att uppmärksamma bankhusets och juristverksamhetens 40-års jubileum under årets sparvecka, 30/10 – 4/11.

På 1960-talet fanns det tre sparbanker i Kristianstad, Sparbanken i Christianstad, Nya Sparbanken och Gärds Härads Sparbank. Genom en fusion 1966 bildar dessa tre Kristianstads Sparbank. Utvecklingen inom bankväsendet vid denna tid medförde krav på större och mer ändamålsenliga lokaler.  Beslut fattas därför att bygga ett nytt bankhus mitt i sta´n på den tomt som Nya Sparbanken redan disponerade. I oktober 1970 öppnades dörrarna för allmänheten och därmed överfördes verksamheten vid de tre innerstadskontoren till det nya sparbankshuset.

När banken flyttade in behövdes inte hela huset, varför ett par av våningsplanen hyrdes ut. Sedan dess har verksamheten utökats och huset har byggts ut och renoverats i flera omgångar. Idag disponerar banken hela huset och på grund av platsbrist har även vissa delar flyttat ut till Björkhemsområdet.

- Man måste säga att dåtidens beslutsfattare var framsynta och modiga när de vågade bygga ett så stort hus för att växa i, säger Jörgen Svensson Dahl, IT & Informationschef i Sparbanken 1826.

I samband med invigningen av det nya sparbankshuset startade banken en juristavdelning för att möta kundernas krav på ett utökat sortiment av banktjänster.

- Juristverksamheten har utvecklats mycket väl sedan 1970 och när vi nu firar 40-år består juristavdelningen av 7 medarbetare, säger Ulrika Lysholm, Chef Juristavdelning i Sparbanken 1826.

Under sparveckan, 30/10-4/11 kommer banken att uppmärksamma 40-års jubileet.

- Den 3 november bjuder vi på tårta och visar historiska filmklipp från när huset byggdes. Välkomna då, säger Viveca Truedsson och Karina Isacsson som idag leder den dagliga verksamheten på Kristianstadskontoret.

För mer information
Jörgen Svensson Dahl, IT & Informationschef, 044-13 83 33 eller 0705-33 25 42
Ulrika Lysholm, Chef Juristavdelning, 044-13 82 01
Karina Isacsson, Chef Företag Kristianstad, 044-13 85 29
Viveca Truedsson, Sparbankschef Privat Kristianstad, 044-13 82 83

Fakta om Sparbanken 1826
• 1970 – Banken inviger ett nytt sparbankshus mitt i Kristianstad. Antalet anställda uppgick till
74 personer, varav ca 60 arbetade i det nya sparbankshuset.
• 2010 – Banken har 20 kontor i 5 kommuner, egen Telefonbank, ca 300 anställda och en affärs-
volym på ca 53 miljarder kronor. Bankens ambition är att vara Sveriges starkaste Sparbank – Nära dig.

Fakta om Sparbanken 1826
• 1970 – Banken inviger ett nytt sparbankshus mitt i Kristianstad. Antalet anställda uppgick till
74 personer, varav ca 60 arbetade i det nya sparbankshuset.
• 2010 – Banken har 20 kontor i 5 kommuner, egen Telefonbank, ca 300 anställda och en affärs-
volym på ca 53 miljarder kronor. Bankens ambition är att vara Sveriges starkaste Sparbank – Nära dig.

Bifogade filer

PDF-dokument