Skip to main content

Lennart Haglunds stipendium till H65 Höör

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2018 09:30 CEST

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta delar ut stipendium till H65 Höör. Fr vänster: tränaren Ola Månsson tillsammans med Anna Bardis, Anna Johansson och Sofia Hvenfelt i klubben. Till höger: Lennart Haglund, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

Handbollsklubben H65 Höör är årets mottagare av Lennart Haglunds Stipendium. Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta delar årligen ut stipendiet på 100 000 kronor till en förening eller person som gjort en betydande insats för den lokala samhällsutvecklingen.

H65 Höör bildades 1965 och har idag både dam- och herrlag samt en bred ungdomsverksamhet. Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta delar ut Lennart Haglunds Stipendium för fjärde året i rad. Motiveringen lyder:

”Årets Lennart Haglund-stipendium tilldelas handbollsföreningen H65 i Höör som genom sina medvetna satsningar på en bred barn- och ungdomsverksamhet är en förebild för många andra föreningar. Genom engagerade ledare inspireras många unga till en aktiv och hälsosam fritid. Man har idag mer än 500 medlemmar, 22 aktiva lag i seriespel och ett elitlag som blev svenska mästare 2017. Föreningen har på ett fantastiskt vis satt både Höör och skånsk handboll på kartan.”

– Stipendiet gör att vi bättre kan ta tillvara på den återväxt som finns i H65 Höör. Som förening är det vår yttersta målsättning att skapa en meningsfull och rolig fritidssysselsättning för såväl ungdomar som vuxna, men förutsättningarna för att bedriva verksamheten blir av olika anledningar allt tuffare. Därför är vi ytterst tacksamma för samarbetet med Sparbanken Skåne och dess ägarstiftelser, säger Christoffer Ekmark, kommunikationsansvarig på H65.

Stipendiet offentliggjordes på Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas stämma i Sjöbo på torsdagskvällen. Stiftelsen är en av huvudägarna i Sparbanken Skåne och även delägare i Swedbank. Avkastningen på aktierna i dessa båda banker använder stiftelsen för samhällsutvecklande ändamål i närområdet.

För mer information
Per-Olof Ågren, styrelseledamot Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, 070-642 31 73
Maria Wallinius, verkställande tjänsteman Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, 072-206 65 27
Christoffer Ekmark, kommunikationsansvarig H65, 076-396 60 52

Om Lennart Haglunds Stipendium
Sparbanksstiftelsen Färs & Frostas styrelse tog år 2015 beslut att instifta ett nytt stipendium kallat Lennart Haglunds Stipendium. Stipendiet har skapats för att hedra styrelseordförande Lennart Haglunds unika gärning inom den skånska bankvärlden under 50 års tid. Tidigare mottagare är Sjöbo Ungdomsorkester, Storkprojektet i Skåne och Hasse & Tage-museet i Tomelilla.

Om Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är delägare i Sparbankens Skåne med en ägarandel på 26 procent. Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Vid sidan om detta primära syfte stödjer stiftelsen projekt som bidrar till lokal utveckling inom Färs & Frosta Sparbanks tidigare verksamhetsområde. Sedan stiftelsens grundande år 1999 har mer än 320 miljoner kronor delats ut.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Bifogade filer

PDF-dokument