Skip to main content

Panaxia-konkursen - Ingen av Sparbanken 1826 kunder drabbade

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2012 19:08 CEST

När Sparbanken 1826 misstänkte att bankens kunders medel inte hanterades som avtalats, beslutade bankledningen att omedelbart spärra Panaxias konton. Det som då var misstankar har nu bekräftats av konkursförvaltaren, som meddelar att det finns stora brister i det kontantlager som Panaxia hanterade. Banken vidtog också skyndsamt åtgärder, som nu gör att avtalskunderna i Sparbanken 1826 kan hållas skadeslösa.

Sparbanken 1826 har ett omfattande avtal med Panaxia för att säkerställa att bankkundernas medel alltid ska hållas avskilda från uppräkningsbolagets egna medel. När banken misstänkte att bankens kunders medel inte hanterades som avtalats, beslutade bankledningen att omedelbart spärra Panaxias konton. Bankens agerande ledde till att Panaxias styrelse, någon dag senare, ansökte om konkurs.

-  Det som tidigare var misstankar har nu bekräftats av konkursförvaltaren, som i fredags den 14 september meddelar att det finns en brist i det kontantlager som bolaget hanterade, säger Bo Bengtsson, VD i Sparbanken 1826.

- Sparbankens operativa ledning fattade beslut om att skydda kundernas och bankens medel oavsett det aktieinnehav banken hade i Panaxia. Nu när vi ser tillbaka i backspegeln, kan vi konstatera att detta var ett riktigt beslut, fortsätter Bo Bengtsson.

De kunder som har avtal om servicebox med Sparbanken 1826 skall aldrig känna någon oro att deponera dagskassorna i bankens serviceboxar, då det alltid är banken som står risken mot en underleverantör.

-  Vi agerade skyndsamt och vidtog åtgärder som nu gör att våra avtalskunder kan hållas skadelösa, bl a räknades dagskassorna upp av annan aktör och kunde därmed bokföras i rätt tid, fortsätter Bo Bengtsson.

Ända sedan Sparbanken 1826 sålde uppräkningsverksamheten, Bankservice Syd, till Panaxia har banken haft ett strategiskt ägande i Panaxia för att säkerställa kontantflödet och kontrollen över bankens kontanthantering såsom serviceboxuppräkning och automatservice.

- Tyvärr blev vi tvungna att öka vårt ägande under våren på grund av övertagande av pant för skydd av fordran, säger Bo Bengtsson.

Sedan det i våras blev känt att två ledande befattningshavare i Panaxia delgivets misstanke om brott har delar av styrelsen bytts ut och en plan för nystart togs fram. Det framkom dock senare så stora brister i Panaxia att det inte var möjligt att driva bolaget vidare.

- Sparbanken 1826 har nu förlorat 27 mkr i värde på sitt aktieinnehav och vi kommer noggrant att följa konkursförvaltarens arbete framöver om hur revisorerna har kunnat godkänna redovisningen och hur den tidigare bolagsledningen kunnat dölja denna felaktiga hantering för aktieägarna, avslutar Bo Bengtsson.

För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15 eller 0703-16 83 15

Om Sparbanken 1826
Sparbanken 1826 har en affärsvolym på 56 miljarder och drygt 300 anställda, telefonbank och 20 kontor i Skåne och Blekinge. Banken är Sveriges äldsta sparbank och den största sparbanken inom Sparbankernas Riksförbund. Verksamheten utgår från det personliga mötet och en helhetssyn för att utveckla och trygga kundernas ekonomi.

Bifogade filer

PDF-dokument