Skip to main content

Pressinbjudan - Småföretagsbarometern för Skåne län

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2012 08:42 CEST

Hur ser länets småföretag på konjunkturläget och kommer konjunkturåterhämtningen att fortsätta under det närmaste året? Vilka är de största konjunkturriskerna och kan turbulensen på de globala finansmarknaderna även påverka länets småföretag? Vad anser länets småföretag om lönsamheten och expansionsmöjligheterna framöver?

Hur länets arbetsmarknad utvecklas framöver påverkas till stor del av hur sysselsättningen i småföretagen ser ut. Hur ser anställningsplanerna i årets Småföretagsbarometer ut inför det närmaste året?

I vilka branscher i länet är konjunkturen starkast och vilka är de största tillväxthindren för en expansion är andra frågor som kommer att beröras under presskonferensen.

Vi börjar med företagspresentation av Kraftkällan Evenemang AB och därefter presenterar vi vårens undersökning. Lokala representanter från Företagarna och Sparbanken 1826 är på plats för att svara på eventuella frågor.

Datum                
torsdagen den 3 maj 2012

Tid                      
klockan 10.00

Plats                   
Kraftkällan Evenemang AB, Sjölängan, Kalkbruksvägen 20-30, 291 94 Kristianstad

Medverkande    
Susanne Wallin, Kraftkällan Evenemang AB
Anna Stening Frost, Företagarna
Erling Alvesson, Företagarna
Percy Elofsson, Företagarna
Mikael Forsberg, Sparbanken 1826

Välkommen!

För ytterligare information eller frågor, välkommen att kontakta:
Mikael Forsberg, chef Företagsmarknad & vVD i Sparbanken 1826, 0702-55 94 33, mikael.forsberg@sparbanken1825.se
Anna Stening Frost, Företagarna Region Syd, 0768-86 81 65, anna.stening@foretagarna.se

Om Småföretagarbarometern
Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Swedbank, Sparbankerna och Företagarna.
Undersökningen omfattar 4001 företag över hela landet med 1-49 anställda inom det privata näringslivet. Intervjuerna har genomförts av Sifo Research International. Småföretagsbarometern är i första hand en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om den närmaste framtiden.

Om Sparbanken 1826
Sparbanken 1826 har en affärsvolym på 55 miljarder och drygt 300 anställda, telefonbank och 20 kontor i Skåne och Blekinge.  Vi är Sveriges äldsta sparbank och den största sparbanken inom Sparbankernas Riksförbund. Vi utvecklar och tryggar våra kunders ekonomi utifrån det personliga mötet och ett helhetsansvar för deras ekonomi. 

Bifogade filer

PDF-dokument