Skip to main content

Samarbetsprojekt i Lund skapar 20 praktikplatser för unga

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 10:30 CET

Samarbetsprojektet Unga Jobb startar nu i Lund. Projektledare Anna Stéen på Sparbanken Skåne hälsar deltagarna välkomna.

Sparbanken Skåne driver sedan 2013 det uppmärksammade projektet Unga Jobb, i syfte att hjälpa arbetslösa ungdomar in på arbetsmarknaden. I samarbete med Arbetsförmedlingen, Handelsföreningen och det lokala näringslivet expanderar nu projektet till Lund.

Inom ramen för Unga Jobb får ungdomar i åldern 18-24 som står utan arbete chansen till 10 veckors kvalificerad arbetspraktik på ett lokalt företag. Praktikperioden föregås av en förberedande kortutbildning på 1,5 vecka. Sparbanken Skåne har tidigare drivit projektet i Kristianstad, Hässleholm, Hörby och Höör tillsammans med lokala partners och startar nu även i Lund. Det sker i samarbete med Arbetsförmedlingen, Handelsföreningen i Lund och det lokala näringslivet.

Sparbanken Skånes ägarstiftelser Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen 1826 och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är finansiärer.

– Första jobbet kan vara det svåraste att få. Det är viktigt att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden och ihop med andra lokala företag och våra tre ägarstiftelser vill vi göra vad vi kan för att underlätta situationen. Tillsammans kan vi göra det lättare för ungdomarna att få ett jobb, säger Rasmus Roos, bankchef för Sparbanken Skåne i Lund.

Den praktikförberedande fasen pågår under vecka 4 och 5. Deltagarna får intensivkurser i hur man utvecklar självkänslan och stärker sitt varumärke, och mycket mer. Själva arbetsplatspraktiken tar sedan vid vecka 6. Totalt finns 20 platser, på mestadels lokala butiker, restauranger och hotell.

– Kontakter är oerhört värdefulla när man söker arbete, men som ung kanske man inte har så många. Därför är Sparbanken Skånes initiativ Unga Jobb med praktikplatser som ger både kontakter och ny erfarenhet väldigt positivt, säger Zara Wallin, arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i Lund.

– Det borde inte finnas några arbetslösa ungdomar i Lund. Det finns jobb, inte minst hos våra medlemsföretag. Men det gäller att matchningen är noggrann, engagemanget äkta och att ha en introduktion som ställer krav, säger Mai von Gegerfelt, ordförande för Handelsföreningen i Lund.

För mer information
Rasmus Roos, bankchef Sparbanken Skåne, 046-16 23 11
Anna Stéen, projektledare Unga Jobb, 046-16 23 75
Zara Wallin, arbetsförmedlare Arbetsförmedlingen, 010-487 06 88
Mai von Gegerfelt, ordförande Handelsföreningen i Lund, 070-898 31 68

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Vi är en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Om Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är delägare i Sparbankens Skåne med en ägarandel på 26 procent. Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Vid sidan om detta primära syfte stödjer stiftelsen projekt som bidrar till lokal utveckling inom Färs & Frosta Sparbanks tidigare verksamhetsområde. Sedan stiftelsens grundande år 1999 har mer än 320 miljoner kronor delats ut.

Om Sparbanksstiftelsen Finn
Sparbanksstiftelsen Finn är en av ägarna till Sparbanken Skåne. Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken har byggts upp sedan Sparbanken i Lund grundades 1833, som stiftelsen kan dela ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling. Genom att stödja lokala projekt och initiativ skapar vi värden som kommer människor som lever och verkar i regionen till del. Sedan stiftelsen bildades 2010 har drygt 75 miljoner kronor beviljats till olika projekt här i Skåne.

Om Sparbanksstiftelsen 1826
Sparbanksstiftelsen 1826 är en av huvudägarna till Sparbanken Skåne. Stiftelsen ska främja sparsamhet genom att verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Stiftelsen har också till uppgift att genom avkastningen på sin förmögenhet dela ut bidrag i syfte att främja näringsliv, samhälle, idrott och kultur i företrädesvis Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Bifogade filer

PDF-dokument