Skip to main content

Skånskt i toppen för Sveriges sparbanker

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 21:17 CEST

Lennart Haglund och Bo Lundgren.

Sparbanksrörelsen är idag den största ägaren i Swedbank med tillsammans 13,5 procent av aktierna, varav enbart Sparbanksgruppen äger 9,4 procent. Lennart Haglund, ordförande för Sparbanken Skånes ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, valdes på måndagen till ordförande i Sparbanksgruppen efter Lennart Anderberg.

– Efter allt som hänt har det varit viktigt för sparbankerna att säkerställa ett starkt och långsiktigt ägande i Swedbank. Vi måste se till att de frågor vi driver som ägare är bra för både sparbankerna och för övriga aktieägare. Via föreningen vill vi säkerställa att Swedbank även fortsatt utvecklas som en stark och stabil bank. En god aktieutveckling för Swedbank gynnar oss alla, säger Lennart Haglund.

Samtidigt har Bo Lundgren, ordförande för Sparbanken Skånes ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn, utsetts till ny styrelseordförande för Sparbankernas Riksförbund. Han ersätter Erik Hägglöv som lämnar posten efter fem år.

– Det är viktigt att Sveriges sparbanker kan fortsätta sin snart 200-åriga verksamhet till stöd för hushåll och små- och medelstora företag runt om i vårt land. Sparbankerna är helt unika i Sverige genom att vinsten till stor del återinvesteras i lokal utveckling. Då får inte ny lagstiftning och ny bankskatt försämra förutsättningarna att ge god service och fortsätta att ge tillbaka till det lokala samhället. Sparbankernas Riksförbund har en viktig uppgift i att övertyga beslutsfattare i regering och riksdag om detta, säger Bo Lundgren.

Mer information om Sparbankernas Riksförbund finns på www.sparbankerna.se
Mer information om Sparbanksgruppens ägande i Swedbank finns här

Kontaktpersoner
Lennart Haglund, 070-557 51 29
Bo Lundgren, 070-615 46 51

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Genom att förena det bästa hos Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank och delar av Sparbanken Öresund har vi skapat en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Bifogade filer

PDF-dokument