Skip to main content

Småföretagsbarometern våren 2012 - Svagare konjunktur i Skåne, men högre tillväxt väntas framöver

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 12:16 CEST

Småföretagsbarometern för våren 2012 som släpps i dag av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna visar att småföretagarna trots konjunkturavmattningen bibehåller tillväxten. Den samlade konjunkturindikatorn i riket som sjönk från 83 hösten 2011 till 63 i vårens mätning väntas stiga till 93 till våren 2013. 

 - För våra företagare är det viktigt att vardagskrånglet minskar. Här i Skåne kan till exempel god lokal företagspolitik förenkla och underlätta tillväxten, säger Anna Stening Frost, Regioninformatör Företagarna.

Trots internationell ekonomisk turbulens och svagare konjunktur visar småföretagen fortsatt tillväxtkraft. Totalt i landet har var fjärde småföretag ökat sysselsättningen under det senaste året, medan 16 procent skurit ned. Inför det kommande året räknar Sveriges småföretagare med att tillväxten tar ny fart.

 - Konjunkturen i Skåne är något svagare än riket som helhet, men prognoserna för framtiden är optimistiska. Skånes konjunkturindex har sjunkit från nettotalet 69 i höstas till 56. Rapporten visar att Skåne som länge haft en sämre konjunktur än riket som helhet, nu börjar närma sig rikets siffror. Tillväxten väntas dock ta förnyad fart kommande år och 59 procent av småföretagen anger att det finns goda expansionsutsikter, säger Mikael Forsberg, Chef Företagsmarknad i Sparbanken 1826.

Tillväxtmöjligheterna hämmas av olika tillväxthinder. Det största hindret för företagen i Skåne är den svaga efterfrågan och höga arbetskraftskostnader (22 %) samt bristen på att hitta lämplig arbetskraft eller viljan att inte växa (16 %). Rapporten visar dock på att det finns fler företag i Skåne som vill växa än i riket som helhet, vilket bådar gott för framtiden.

 Regiondel Sydost påvisar den bästa konjunkturen i Skåne med nettotalet 90, och därefter kommer nordost på nettotalet 63, vilket är en ökning med ett nettotal sedan höstens mätning.

 - Samtliga fyra regiondelar i Skåne spår en högre indikator inför kommande år, avslutar Anna Stening Frost, Regioninformatör Företagarna, som även konstaterar att småföretagen är Sveriges största arbetsgivare som de senaste 20 åren svarat för 4 av 5 nya jobb i ekonomin.

För ytterligare information
Mikael Forsberg, Chef Företagsmarknad & vVD i Sparbanken 1826, 0702-55 94 33
Anna Stening, Regioninformatör Företagarna, 0768-86 81 65

Läs Småföretagsbarometern för Skåne län samt riksbarometern i sin helhet på sparbanken1826.se/barometern samt på www.foretagarna.se

Om Småföretagsbarometern
Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Swedbank, Sparbankerna och Företagarna. Undersökningen omfattar ca 4000 företag över hela landet med 1-49 anställda. Intervjuerna har genomförts av TNS-Sifo.

Om Sparbanken 1826
Sparbanken 1826 har en affärsvolym på 55 miljarder och drygt 300 anställda, telefonbank och 20 kontor i Skåne och Blekinge.  Vi är Sveriges äldsta sparbank och den största sparbanken inom Sparbankernas Riksförbund. Vi utvecklar och tryggar våra kunders ekonomi utifrån det personliga mötet och ett helhetsansvar för deras ekonomi. 

Bifogade filer

PDF-dokument