Skip to main content

Sparbanken Skåne planerar att ge ut säkerställda obligationer

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 09:00 CEST

Som ett led i arbetet med att stärka ställningen på skånska bolånemarknaden kommer Sparbanken Skåne att ansöka om att ge ut säkerställda obligationer.

Via ett program för säkerställda obligationer kan banken öka sin närvaro på kapitalmarknaden och diversifiera sin upplåning vilket på sikt kommer att kunna gynna bankens kunder. En formell ansökan planeras att skickas in till Finansinspektionen under hösten 2016. Banken räknar med att påbörja obligationsprogrammet tidigast under 2017.


För mer information
Bo Bengtsson, VD Sparbanken Skåne, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO Sparbanken Skåne, 044-13 82 44

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Genom att förena det bästa hos Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank och delar av Sparbanken Öresund har vi skapat en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Bifogade filer

PDF-dokument