Skip to main content

Sparbanken Skåne uppdaterar MTN-program och offentliggör prospekt

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 11:10 CEST

Sparbanken Skåne AB (publ) (”Sparbanken Skåne”) har beslutat att uppdatera sitt Medium Term Note-program (”MTN-programmet”) för obligationer och förlagslån. MTN-programmet gör det möjligt för Sparbanken Skåne att löpande uppta lån i kronor eller euro med en löptid om lägst ett år och med en ram om 10 miljarder kronor eller motsvarande belopp i euro.

Finansinspektionen har idag den 27 oktober 2016 godkänt och registrerat ett grundprospekt med anledning av Sparbanken Skånes uppdatering av MTN-programmet.

– Vi har under ett antal år arbetat aktivt med att ge ut obligationer under vårt MTN-program. Vi gör detta för att diversifiera vår finansiering, där inlåning från allmänheten alltjämt är största finansieringskällan, säger bankens finanschef Åsa Grundström.

Grundprospektet finns tillgängligt i elektronisk form på Sparbanken Skånes (www.sparbankenskane.se) och Finansinspektionens (www.fi.se) respektive hemsidor samt på begäran i pappersform på Sparbanken Skånes ledningskontor, Byggmästaregatan 4, 222 00 Lund.


För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, finanschef, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Genom att förena det bästa hos Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank och delar av Sparbanken Öresund har vi skapat en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Bifogade filer

PDF-dokument