Skip to main content

Sparbanksskola skapas i Skåne

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2015 10:00 CEST

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta med säte i Sjöbo beslutade enhälligt på sitt styrelsesammanträde den 19 maj 2015 att starta en Sparbanksskola med kostnadsfria utbildningar kring vardagsekonomi för Sparbanken Skånes kunder. Sparbanksskolan blir verklighet under 2016 för mer än 400 000 privat- och företagskunder i Skåne.

- Kundernas beteenden förändras i rask takt, modern teknik efterfrågas av allt fler och det bidrar till ett förändrat serviceutbud i banken. Det innebär också att vi har en viktig uppgift att via kostnadsfria utbildningar ge de övriga kunderna vad de behöver för att kunna använda bankens tjänster på bästa sätt, säger Lennart Haglund, ordförande i Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

Sparbanksskolan är tänkt att drivas som ett projekt tillsammans med Sparbanken Skåne och gärna tillsammans med Sparbanksstiftelserna 1826 och Sparbanksstiftelsen Öresund. De båda stiftelserna har i dagarna fått en inbjudan att delta i Sparbanksskolan.

Sparbanken Skåne ägs till 26 % av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta med säte i Sjöbo, till 26% av Sparbanksstiftelsen 1826 med säte i Kristianstad och till 26 % av Sparbanksstiftelsen Öresund med säte i Lund och till 22 % av Swedbank.

Sparbanksskolan är beräknad att komma igång första kvartalet 2016 och alla detaljer kommer att utarbetas av parterna gemensamt.

- Vi vill dra vårt strå till stacken och ge en möjlighet för alla att förenkla sin vardagsekonomi genom smarta tjänster, men vi vill också bidra till en hållbar ekonomi på lite längre sikt. Det finns många som vill få bättre koll på sin ekonomi i största allmänhet och här kan Sparbanksskolan vara till hjälp, för både gammal och ung, säger Lennart Haglund.

Sparbanken Skåne ägs till 78 % av tre skånska sparbanksstiftelser och drivs enligt sparbanksrörelsens grundläggande värderingar vilket bland annat innebär att den del av rörelseresultatet som delas ut till stiftelserna ska bidra till att utveckla samhället där Sparbanken Skåne verkar. Sparbanksskolan är ett exempel på detta.

Kontaktperson
Lennart Haglund, ordförande Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, 070-5575129

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne bildades för drygt ett år sedan då Färs & Frosta Sparbank, Sparbanken 1826 och delar av Sparbanken Öresund gick samman. Verksamheten omfattar 420 000 kunder i 15 skånska kommuner och har en affärsvolym på drygt 170 miljarder kronor.

Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Genom att förena det bästa hos Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank och Sparbanken Öresund har vi skapat en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund

Bifogade filer

PDF-dokument