Skip to main content

Sparbanksstiftelsen 1826 bildad - Sparbanksidén lever vidare i ny form

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 20:21 CEST

I april lämnade Konkurrensverket sitt godkännande och i fredags den 16 maj kom även Finansinspektionens klartecken till bildandet av Sparbanken Skåne*. Ikväll den 19 maj samlades därför de tidigare huvudmännen i Sparbanken 1826 för att bilda Sparbanksstiftelsen 1826, som blir en av fyra delägare till Sparbanken Skåne.

I oktober 2013 beslutade huvudmännen i Sparbanken 1826 att banken ska ombildas till bankaktiebolag och gå samman med Färs & Frosta Sparbank. I februari 2014 meddelades också att delar av Sparbanken Öresund kommer att ingå i den nya banken som får namnet Sparbanken Skåne*.

Ikväll den 19 i maj 2014 samlades därför de tidigare huvudmännen i Sparbanken 1826 för att bilda Sparbanksstiftelsen 1826, som blir en av fyra delägare till Sparbanken Skåne. I styrelsen återfinns namn från den tidigare sparbanksstyrelsen, men även några nya namn:

Lennart Ohlstenius, ordförande, Kristianstad
Lisbeth Göranson, vice ordf., Degeberga
Helene Fritzon, Kristianstad/Degeberga
Gunilla Holmberg, Hässleholm
Anders Nilsson, Röke
Christer Nylander, Kristianstad
Sven Jinert, Tyringe

Den löpande verksamheten kommer att ledas av Maths Malmström, som blir VD i den nybildade stiftelsen.

Med Kristianstad som säte, 26 % av aktierna i Sparbanken Skåne samt ett stort antal Swedbankaktier i portföljen, blir Sparbanksstiftelsen 1826 en ekonomisk generator i nordöstra Skåne och västra Blekinge.

-  Vi ska vara en kapitalstark aktiv ägare, som ska använder vårt inflytande och kapital till att säkerställa bankens fortlevnad enligt aktieägaravtalet, berättar Lennart Ohlstenius, ordförande i den nybildade Sparbanksstiftelsen 1826.

Sparbanksrörelsen har ända sedan början av 1800-talet stimulerat kunderna att spara samtidigt som pengarna har kommit till nytta för det lokala samhället. När nu banken blir ett bankaktiebolag kommer stiftelsen att ta över ansvaret som kulturbärare av sparbanksidén.

-  Det viktiga är inte vad du gör utan varför du gör det. Med en länk till historien och en fot in i framtiden ska stiftelsen därför vara med och driva utvecklingsprojekt i Sparbanken 1826 nuvarande verksamhetsområde. På så vis kommer delar av bankens vinst och engagemang fortfarande att stanna här, avslutar Maths Malmström, VD i Sparbanksstiftelsen 1826.

För mer information
Lennart Ohlstenius, Ordförande i Sparbanksstiftelsen 1826, 0733-98 11 63
Maths Malmström, VD i Sparbanksstiftelsen 1826, 044-13 83 07 eller 0706-31 18 50

 *Sparbanken Skåne är det föreslagna namnet på den nya banken som kommer att ägas av Sparbanksstiftelsen 1826, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen Öresund med 26 procent vardera och Swedbank med en ägarandel om 22 procent. Namnändringen till Sparbanken Skåne AB beräknas träda i kraft senast under juni 2014.


Om Sparbanken 1826
Sparbanken 1826 har en affärsvolym på 60 miljarder och ca 280 anställda, telefonbank och 19 kontor i Skåne och Blekinge. Banken är Sveriges äldsta sparbank och en av de största sparbankerna inom Sparbankernas Riksförbund. Verksamheten utgår från det personliga mötet och en helhetssyn för att utveckla och trygga kundernas ekonomi.

Bifogade filer

PDF-dokument