Skip to main content

Svagaste konjunkturen sedan 1992

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 12:32 CEST

Sparbanken 1826, Swedbank och Företagarna presenterar Småföretagsbarometern

Idag presenterar Swedbank, Sparbankerna och Företagarna Småföretagsbarometern, som visar att konjunkturuppfattningen hos Skånes småföretag har försvagats avsevärt sedan höstens barometer.

Länets konjunkturindikator, som är summan av nettotalen för beställningar, omsättning och sysselsättning, faller med 52 punkter, från 72 till 20 (ju högre nettotal desto starkare konjunktur), vilket dock är något starkare än riksgenomsnittet.

Skåne är ett storlän med 33 kommuner och över 1,1 miljoner invånare. Det betyder också att näringslivet i olika delar av länet skiljer sig åt. I barometern delas Skåne upp i 4 regioner.

-Av de fyra regionerna är det framförallt de sydvästra delarna, där bland annat Malmö ingår, som sticker ut, här mäts konjunkturindikatorn till 34, berättar Kent Angergård, Företagarna i Kristianstad.

Sydvästra Skåne tror fortsatt på en något starkare småföretagskonjunktur än övriga riket. Men det är framförallt de nordvästra delarna som står ut. Där tror småföretagen på en avsevärd förbättring och indikatorn spås stiga från 7 till 57. Svagast konjunktur upplever småföretagen i nordöstra Skåne där konjunkturindikatorn slagit om till en negativ tillväxt efter ett fall från 71 till -4.

-Konjunkturuppfattningen hos småföretagen är alltså ganska dyster här i nordöstra Skåne, men enligt vår uppfattning på Sparbanken 1826 är det inte helt nattsvart. Viss är det tufft, men inte katastrofalt, säger Mikael Forsberg, Chef Företagsmarknad, Sparbanken 1826. Vår uppgift som sparbank är att förmedla trygghet och hjälpa våra kunder i både med- och motgång. Tveka därför aldrig att fråga oss om hjälp, oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur, råder Mikael Forsberg.

För ytterligare information:
Ta del av Småföretagsbarometern för Skåne län på www.sparbanken1826.se

Bifogade filer

PDF-dokument