Skip to main content

Swedbank Boindex kvartal 3 2009: Stärkt köpkraft i såväl Hässleholm som Kristianstad

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 12:46 CET

 

Att både Kristianstadborna och Hässleholmarna får allt bättre råd med sina husköp, framgår av Swedbanks Boindex som presenteras idag.

Husköpkraften stärktes marginellt i Kristianstad trots stigande huspriser. Detta tack vare hushållens förbättrade förvärvsinkomster samtidigt med ett, under kvartalet, mycket lågt ränteläge. I Hässleholm uppnådde Boindex det näst högsta värde som uppmätts för kommunen i Boindex historia. Här var det sjunkande huspriser som, förutom det låga ränteläget och för-bättrade hushållsinkomster, bidrog till den starka ökningen av Boindex.

Trots en allt hetare husmarknad i Kristianstad har kommuninvånarna goda marginaler vid sina husköp och detta är glädjande. I Hässleholm stärktes husköpkraften ytterligare sedan föregående kvartal och kommunen är nu bland de kommuner i landet som har den högsta husköpkraften.

Medianpriset för ett småhus i Kristianstad var 1 278 000 kronor under tredje kvartalet 2009.
Det innebär en ökning med 40 000 kronor sedan föregående kvartal, då samma hus kostade
1 238 000 kronor. I Hässleholm minskade medianpriset med 95 000 kronor till 805 000 kronor under samma kvartal.

Boindex är 100 när hushållen använder 15 procent av sina arbetsinkomster före skatt till bolånekostnader. Ligger index över 100 går en mindre del av inkomsten till bolånen och husköpkraften ligger över normen.

I Kristianstad var Boindex 175,2 för tredje kvartalet 2009, jämfört med 175,0 kvartalet innan. Det innebär att hushållens inkomster nu är drygt 75 procent högre än inkomsten som krävs för att ha råd med husköpet enligt normen. Motsvarande siffror för Hässleholm visar att kommun-invånarna här har nästan 168 procent högre inkomster än som krävs enligt Boindexnormen, då Boindex för tredje kvartalet uppgick till 267,8. Siffrorna i Kristianstad och Hässleholm kan jäm-föras med riket som helhet. Här ökade Boindex under tredje kvartalet 2009 jämfört med kvartalet innan, från 142,0 till 146,7.

Kommunerna med högst husköpkraft är Piteå, Skellefteå och Karlskoga. Lägst husköpkraft har
de två storstadsregionerna Stockholm och Göteborg samt Helsingborg och Uppsala.

Samtliga Boindex finns tillgängliga i tabell- och diagramform på www.sparbanken1826.se/boindex

För mer information
Maths Malmström, Marknadschef & vVD, Sparbanken 1826, 044-13 83 07 eller 0706-31 18 50
Cecilia Hermansson, chefekonom, Swedbank, tfn 08-5859 1588 eller e-post: cecilia.hermansson@swedbank.se

Bifogade filer

PDF-dokument