Skip to main content

Gösta Bucht: Kräv bemanning efter äldres behov

Blogginlägg   •   Feb 12, 2016 09:13 CET

Sedan flera år tillbaka har Socialstyrelsen arbetat med ett förslag på föreskrifter för bemanning och behovsstyrning av omsorgen på särskilda boenden. Ska vi ha en bemanning på särskilda boenden som kan tillgodose alla boendes individuella behov, eller som idag att de individuella behoven inte alltid kan tillfredsställas då man är för lite personal?

Nu äntligen har regeringen tagit ett beslut i frågan. Resultatet blev att man måste ha bemanning nattetid på boenden för äldre. Ett steg i rätt riktning, men ack så litet. I förhållande till de föreskrifter som Socialstyrelsen lämnade till regeringen för snart fem år sedan om bland annat bemanning är det nya förslaget minst sagt urvattnat. En fin rock ”bidde en tumme” som mästerskräddaren sa. Regeringen följer inte Socialstyrelsens förslag på att socialnämnderna ska fatta beslut där det framgår vilken omsorg man behöver så att bemanningen kan anpassas efter det och att nämnden regelbundet följer upp detta. Inte heller att personalen ska ha grundläggande kompetens i omsorg av äldre har regeringen tagit med.

Från SPF Seniorerna menar vi att regeringens nya förordning är svag och reaktiv, man ska övervaka och ingripa ifall något händer. Detta till skillnad från Socialstyrelsens förslag som var proaktiva – ta reda på de äldres behov och bemanna och utforma omsorgen därefter.

Bemanningen nattetid på boende för äldre behöver förstärkas. Därför välkomnar vi att regeringen nu skärper de bestämmelserna. Men samtidigt borde regeringen krävt att bemanningen och omsorgen anpassas efter den enskildes behov. Detta är just det Socialstyrelsen föreslagit. En sådan ordning skulle ligga i linje med värdegrunden – en personcentrerad omsorg. Dessutom borde krav ställas på att personalen har grundläggande kompetens i omsorg av äldre och äldre med demenssjukdom. Från SPF Seniorerna kommer vi noga att följa att de skärpta reglerna följs av kommunerna och vi förutsätter att regeringen återkommer med förslag om att en trygg och kompetent bemanning för de äldre säkerställs.

Gösta Bucht
sakkunnig vård och omsorg

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy