Skip to main content

Inför FN:s internationella Äldredag: ”Gärna medalj men först en rejäl pension”

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 15:57 CEST

Att man har en äldredag beror säkert på att man upplever att äldre inte har sin fulla rätt i samhället, därför måste äldre och deras problem uppmärksammas på en särskild dag.

Det är samma fenomen med EU:s proklamation av ”äldreåret, för aktivt åldrande och samarbete mellan generationerna”. Nu har man misskött de äldre så länge att nu får vi lägga ett särskilt år på dem.

Detta är ett utslag av ålderism. En särbehandling av äldre. Det är positivt menat, men det blir negativt med undertonen: det är synd om gamla, de är orättvist behandlade, vi skulle kunna uppvärdera dem men det blir nog för dyrt, så vi beklagar dem lite extra en dag eller ett år.

Nämnden för samhällsskydd och beredskap har en kampanj, Peppar, peppar som handlar om att ta bort faror för äldre. Man ska inte halka eller snubbla, inte klättra på stegar, inte ta några risker. Egentligen vore det väl bra om samhället anpassades så att ingen snubblade eller ramlade. Det blir lite värre när gamla gör det, för de går lättare sönder

Men – ny forskning visar att det är negativt att varna äldre för alla faror. De blir alldeles för försiktiga alldeles för tidigt. Äldre, precis som alla människor, behöver utmaningar. De måste visa för sig själv och för omvärlden att de klarar av dem. Gå i trappor, bestiga berg, springa till bussen, lyfta på fötterna.

”SPF slår ett slag för det friska” är namnet på en kampanj vi driver i år.

Den handlar om att främja och bibehålla hälsa, minska risken för sjukdom och funktionsnedsättning.

Det handlar om att leva det liv man vill, hälsovinsterna av fysisk aktivitet är desamma som i alla åldersgrupper.

Bra matvanor ger näring och energi men är också en källa till glädje, fest, njutning och gemenskap.

Att vara socialt aktiv är positivt för hälsa och livskvalitet och ger dessutom en bättre kroppslig funktionsförmåga.

Att vara aktiv, göra saker som att passa barnbarn, resa, studera eller fortsätta jobba och känna sig behövd gör tillvaron meningsfull.

Inflytande i samhället och över den egna livssituationen är också viktigt för hälsan

Det är inget fel på äldredagar och äldreår.

Men det vore mycket bättre om samhället som helhet ägnade sig åt att skapa rättvisa för de som är gamla och försökte avskaffa åldrismen genom bl a:

- Införa samma skatteskalor för pensionärer och de som arbetar

- Se till att pensionerna följer löneutvecklingen

- Att äldre som jobbar får behålla socialförsäkringar, rätten att tjäna in pension, parkeringsplatsen för handikappade, etc.

- Att gamla vid sjukdom garanteras ett sammanhållet system för vård och omsorg

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har cirka 270 000 medlemmar i 820 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy