Skip to main content

Inför nollvision för fallolyckor

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2016 13:06 CEST

SPF Seniorerna kräver: Nollvision för fallolyckor

Fallolyckor skördar varje år 1000 dödsfall och orsakar närmare 64 000 vårdtillfällen bland 65 år och äldre. Sammantaget för alla åldrar kostar fallskadorna årligen samhället mer än 24 miljarder. Regeringen driver ett nationellt arbete, där bland annat Socialstyrelsens kampanj Balansera mera ingår. Målsättningen för arbetet är att halvera antalet fallolyckor. Det sker genom fallprevention i vård- och omsorg, i bostäder och i den offentliga miljön och bygger på ett samordnat arbete på nationell, regional och lokal nivå.

SPF Seniorerna anser att detta mål är alldeles för lågt satt och kräver nu en nollvision för fallolyckor: Ingen ska skadas allvarligt eller dödas på grund av fallolyckor. Precis på samma sätt som vi har en motsvarande nollvision för trafiksäkerhetsarbetet. Det här är ett mål som Sverige måste sätta nu för att vi nå dit i framtiden. I Sverige dör fyra gånger fler människor av fallskador än i trafiken – nu kräver vi en nollvision även för fallskador.


Vilka konkreta åtgärder föreslår SPF Seniorerna för att nå en nollvision för fallolyckor?

  • -Statliga bidrag för att stimulera varje kommun att erbjuda fixartjänster, där seniorer kan få hjälp med riskfyllda vardagssysslor i hemmet som att hänga upp gardiner, byta lampor mm.
  • -Erbjud alla personer som är 75 år och äldre en säkerhetsrond eller ett förebyggande hembesök i bostaden för att få tips om vad som kan göras för att undvika fallolyckor.
  • -Säkerställ att alla som är 75 år och äldre läkemedelsgenomgångar minst en gång varje år för att skapa större medvetenhet om hur medicinering kan påverka balansen.
  • -Planera, bygg och underhåll den offentliga miljön och allmänna platser så att risken för fallolyckor minskar


    Läs mer i artikeln på News55.se

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har cirka 270 000 medlemmar i 820 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.
http://www.spfseniorerna.se/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.