Skip to main content

Låt de äldre få möjlighet att jobba längre

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 14:05 CET

En färsk undersökning som SPF, Sveriges Pensionärsförbund, låtit göra bland sina medlemmar visar att nästan hälften anser att de gärna skulle ha arbetat längre om de hade haft möjlighet.

En färsk undersökning som SPF, Sveriges Pensionärsförbund, låtit göra bland sina medlemmar visar att nästan hälften anser att de gärna skulle ha arbetat längre om de hade haft möjlighet. Fler än hälften säger att de fick signaler från sin arbetsgivare om att det inte fanns någon möjlighet att fortsätta efter 65 år. Så är situationen för de äldre, i en tid då de äldre både är allt friskare och lever längre samt att samhället behöver fler som arbetar. Vi behöver en förändring både när det gäller rätten att arbeta längre och när det gäller attityder mot de äldre på arbetsplatserna och i samhället.

SPF arbetar för att stärka möjligheten för de äldre att fortsätta arbeta längre. Idag upphör deras rätt att vara kvar i sin anställning efter 67 års ålder. Men redan innan dess möter många äldre attityder hos arbetsgivaren som hindrar dem från att fortsätta att arbeta. Arbetsgivarens argument var att man var för gammal, att yngre skulle få ta platsen eller att det rådde arbetsbrist. Ofta är orsakerna till signalerna inte entydiga. Det finns mängder av dold ålderism i samhället, inte minst handlar detta om attityder.

Sveriges befolkning beräknas öka fram till 2060 från 9,4 till nästan 10,9 miljoner. Samtidigt ändras fördelningen mellan åldersgrupperna så att andelen äldre ökar och de i aktivt arbete blir färre. Det ställer förändrade krav på samhället där kostnaderna för välfärden kommer öka. Samtidigt blir äldre allt friskare och lever längre och kan därför arbeta längre. När äldre ges den möjligheten får både den enskilde och samhället fördelar. Vår undersökning visar att våra medlemmar anser att jobbet gör livet stimulerande. Det är en winwin-lösning för alla.

Frågan om ett längre arbetsliv avgörs på arbetsplatsen, mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det handlar om att bli överens om de villkor som både passar arbetstagaren och arbetsgivaren. Utifrån vår undersökning kan vi konstatera att de äldre inte är annorlunda än andra på arbetsmarknaden. De anger en bra lön, anpassade arbetstider och intressanta arbetsuppgifter som viktiga förutsättningar för att vilja fortsätta arbeta efter 65 år. Det som däremot skiljer sig från andra situationer på en arbetsplats är att det finns negativa attityder till äldre arbetskraft som genomsyrar hela samhället.

Attityder är något som inte enbart är arbetsmarknadens parter har till uppgift att lösa. Det handlar om att hela det svenska samhället måste ta till sig ny kunskap om att en 65- årings bidrag på arbetsmarknaden är både nödvändig för samhället och positiv för arbetsplatsen.

Vi kan konstatera att det finns en trend att allt fler äldre vill arbeta längre. Det finns också en insikt om vikten av att fler arbetar i samhället. Men hindren - främst i form av attityder – kvarstår. Vi har alla ett ansvar att förändra synen på de äldre och deras förmåga på arbetsmarknaden.Vi tror att arbetet framöver handlar om att möta våra fördomar genom kunskap. Äldres muskelstyrka och snabbhet kanske avtar men förmågan att se komplexa samband, livserfarenhet och yrkeskunskap ökar. Det handlar också om att lyfta fram exempel och inspirera andra att våga ta steget. SPF utser varje år årets mest seniorvänliga kommun. I år kommer vi utse en vinnare som aktivt arbetar med att ge möjlighet för de äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden.

Karl Erik Olsson, förbundsordförande, SPF
Lars Nilsson, sakkunnig SPF, Prof.em. farmakologi

Karl Erik Olsson, förbundsordförande, 0708-738259, Cathrine Swenzén, cathrine.swenzen@spf.se, 0733-898018

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har cirka 270 000 medlemmar i 820 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy