Skip to main content

Ny rapport om de ekonomiska konsekvenserna av olika uttagstider för tjänstepensionen

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 09:31 CET

Sammanfattning av rapport:
Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt fler ut tjänstepensionen under ett par år istället för livet ut. Rapporten visar att livsvarigt uttag av tjänstepensionen leder i allmänhet till en högre disponibel inkomst under pensionärsåren och till mindre variation av inkomstnivån över tid. För en vanlig pensionär kan femårigt uttag av tjänstepension leda till en minskning av disponibel inkomst på uppemot 40 procent vid 70 års ålder, och en förlust på mer än 150 000 kronor under pensionärsåren. Även för de offentliga finanserna är det fördelaktigt ju längre tid som tjänstepensionen tas ut på eftersom inkomstskatten då blir högre och bostadstillägget lägre.
Det blir därför allt viktigare med god information om vilka ekonomiska konsekvenser valet av uttagstid av tjänstepensionen får. Utan sådan information kan tjänstepensionen omedvetet komma att tas ut på allt för kort tid. Det kan leda till en väldigt låg pension på äldre dagar – med få möjligheter att då förbättra sin inkomst.

Så tycker SPF Seniorerna:
• Individen ska själv kunna välja uttagstid men livsvarigt uttag bör göras till standard för förvalen på blanketter och de räkneexempel som medföljer bör belysa utfallen av olika uttagstider.
• Efter att tjänstepensionen har börjat betalats ut bör man få möjlighet att göra uppehåll i sin tjänstepensionsutbetalning samt kunna förändra den uttagstid som valts initialt.
• Det behövs betydligt bättre information från både staten och tjänstepensionsföretagen till blivande pensionärer om de ekonomiska konsekvenserna av olika uttagstider för tjänstepensionen samt om hur andra delar av pensionssystemet påverkar.
• Se över hela pensionssystemet, vi seniorer ska ha pensioner som det går att leva på.

Läs artikel i SvD här med förbundsordförande Christina Rogestams kommentarer

Hela rapporten finns att läsa här:
http://www.mynewsdesk.com/se/spf-seniorerna/documents/rapport-uttagstider-foer-tjaenstepensionen-63516

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har cirka 270 000 medlemmar i 820 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.
http://www.spfseniorerna.se/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy