Skip to main content

Skandalerna i Caremas äldreomsorg skakar samhället och i synnerhet de äldre. Debatten måste leda till förändringar och förbättringar!

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 10:17 CET

Med goda skäl kritiseras ”giriga företagare” för nerskärningar och vinstmaximering, men faktum kvarstår att det är kommunpolitikerna som bär det slutliga ansvaret.

Redan den 15 juni 2010 överlämnade SPF en särskild skrift till äldreminister Maria Larsson.

Det var ”Europeisk deklaration om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg”, hämtad ur ”Charter of fundamental rights of EU” . Vi har alltså redan redskapen för att samhället ska kunna bekämpa oegentligheterna.

Några viktiga delar ur den Europeiska rättighetsdeklarationen för äldre:

Rätt till värdighet och till fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Skydd mot vanvård och felbehandlingar.

Skydd mot försummelse och avsaknad av omsorg.

Rätt till självbestämmande, rätt till egna livsval och till respekt för din fria vilja även om du inte kan kommunicera vältaligt.

Rätt till skräddarsydd vård av hög kvalitet, utförd av människor med nödvändiga kunskaper.

Rätt till personlig information och rådgivning.

Rätt till medmänsklig hjälp och palliativ vård i livets slutskede.

En ökad valfrihet i vården har inneburit många fördelar, som inte får glömmas bort i detta sammanhang. Att kunna välja olika utförare ger en möjlighet att välja bort det minst goda, och detta bör kommunerna ha ögonen öppna för. Kommunen måste vid upphandling lägga större vikt vid kvalitet och bemanning än på att spara pengar.

Förtroendet för vårdsektorn måste återupprättas! Kommunerna och landstingen måste ta sitt ansvar! Regeringen måste nu lägga förslag till skärpt lagstiftning.

Värdighetsgarantin som införts räcker inte och nu måste Maria Larsson och regeringen ta initiativ till att tillämpa hela den Europeiska deklarationen om äldres rättigheter i svensk lag, så att inte Sverige hamnar på efterkälken i Europa.

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har cirka 270 000 medlemmar i 820 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy