Skip to main content

SPF i Almedalen: För gammal för ett jobb?

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2013 10:02 CEST

Regeringen måste underlätta äldres möjligheter till arbete genom förebyggande åtgärder. Det krävs också en översyn och förenkling av lagstiftning, avtal och regler som idag motverkar att äldre kan fortsätta att arbeta så länge de vill och kan. Det konstaterar SPF i sin nya Arbetsmarknadsrapport om hinder för äldre på arbetsmarknaden som presenterades i Almedalen på torsdagen.

I rapporten, som ingår i SPFs handlingsprogram mot ålderism, framför organisationen flera konkreta krav på åtgärder som syftar till att underlätta för äldre att fortsätta vara yrkesaktiva efter sin pensionering:

  • Regeringen ska underlätta äldres möjligheter till arbete genom förebyggande åtgärder. SPF kräver även en översyn och förenkling av lagstiftning, avtal och regler som idag motverkar att äldre kan fortsätta arbeta så länge de vill och kan.
  • Det behövs ökad flexibilitet, till exempel rätt till deltid eller möjlighet till ändra arbetsuppgifter i slutet av arbetslivet, så att fler kan jobba längre.
  • Alla arbetsgivare ska ha en strategi för hur de ska behålla äldre på arbetsplatsen. Har de ingen sådan strategi ska de bestraffas med ekonomiska sanktioner.
  • Fackförbunden behöver ett tydligare ansvar för att sprida de goda exemplen på hur äldre kan bidra till att få in yngre på arbetsmarknaden, samt även ansvar för att aktivt arbeta för att motverka negativa attityder till äldre på arbetsmarknaden.

SPFs rapport debatteras av en namnkunnig panel med bland andra Bodil Jönsson, Renee Andersson (LO), Mikael Dubois (Unionen), Felix König (LSU) och Ingemar Eriksson som arbetar med Pensionsåldersutredningen.

- Jag tyckte det var särskilt roligt att LOs representant ansåg att facket ska medverka till att döda myten om att äldre tar arbeten från de yngre. Ökat arbete och tillväxt i ekonomin genererar istället nya arbetstillfällen, säger Karl Erik Olsson, förbundsordförande i SPF.

Rapporten lyfter också frågan om den negativa bilden av äldre som ofta presenteras i media. Här menar SPF att Statens medieråds ansvar bör utökas till att också följa medieutvecklingen vad gäller bilden av äldre.

- Vi håller på att ändra bilden av gamla till vara "vanliga" människor, äldre men med större erfarenhet, som därför har specifika möjligheter att medverka till samhällets utveckling, avslutar Karl Erik Olsson.

Kontaktuppgifter:
Karl Erik Olsson, förbundsordförande SPF, tel 0708-73 82 59.

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har cirka 270 000 medlemmar i 820 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy