Skip to main content

SPFs ordförande Karl Erik Olsson kommenterar TV-filmen om Alice Babs

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 11:20 CET

- Gårdagens film om Alice Babs gav en mycket besk eftersmak. Att en god man behandlar vårdtagare och omvärld på ett så brutalt sätt som skildrades är oacceptabelt. Vi tycker att det är hemskt att en sådan situation drabbar en berömd person som Alice Babs, men ännu värre är att det sker på många håll utan att bli debatterat alls, säger Karl Erik Olsson, ordförande i Sveriges Pensionärsförbund, SPF.

-Inom SPF är vi mycket medvetna om de stora problem som finns i den verksamhet som bedrivs av överförmyndarnämnd, förvaltare och god man. Därför skrev vi i mars till Justitiedepartementet och begärde en utredning och översyn av lagstiftningen. Frågan måste skyndsamt behandlas av regering och riksdag, fortsätter Karl Erik Olsson.

SPF har även inom ramen för AGE, Den Europeiska Äldreplattformen, arbetat med framtagande av en ”Europeisk Deklaration Om äldres rättigheter och skyldigheter då de är i behov av vård och omsorg”. Där står bland annat:

”När du blir äldre och kan bli beroende av andra för stöd och omvårdnad, har du fortfarande samma rätt till respekt för din mänskliga värdighet, ditt fysiska och psykiska välbefinnande samt frihet och trygghet.”

Denna bygger i sin tur på ”Charter of fundamental rights of EU”, som stadgar:

”Den Europeiska unionen erkänner och respekterar äldre människors rätt att leva ett värdigt och oberoende liv och att kunna delta i det sociala och kulturella livet, trots att äldre oftare kan bli beroende av andra för sin omvårdnad. Alla begränsningar av dessa rättigheter måste, om de orsakas av ålder och beroende, baseras på tydliga juridiska grunder och transparenta juridiska processer. De ska vara proportionerliga och möjliga att ompröva och ska framför allt ta hänsyn till den berördes bästa.”

För ytterligare information:

Karl Erik Olsson, ordförande i SPF, 070-873 82 59.

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har cirka 270 000 medlemmar i 820 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy