Skip to main content

Varannan av de äldsta har många mediciner

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 09:21 CEST

SPF genomför ett flerårigt projekt som syftar till att förbättra de äldres läkemedelsbehandling eftersom man vet att där finns många brister. Även om läkemedel är bra produkter så är deras användning varken säker eller effektiv. Ju fler läkemedel en person har ju större är riskerna för biverkningar och andra problem. Därför har SPF analyserat hur läkemedel används för den mest utsatta äldsta åldersgruppen i landets alla län och kommuner. Läkemedelsanvändningen bland de äldsta har tidigare inte varit känd för enskilda kommuner.

 

I riket som helhet var det 45,2 % av de som var 80 år och äldre som hade 10 eller fler läkemedel under 2008, dvs. nästan varannan person i den åldersgruppen. Södermanlands län låg under riksgenomsnittet med 42,1 %. Det var dock en stor spridning mellan kommunerna. Lägst låg Gnesta med 36,9 %, men Strängnäs (37,2%) och Nyköping (39,8%) var också låga. Södertälje låg nära riksgenomsnittet (45,7%) och högst var Oxelösund med 49,3%.

 

Givetvis finns det personer som behöver många läkemedel varje dag. Däremot är det osannolikt att det skulle finnas medicinska skäl till att andelen med många läkemedel i en viss åldersgrupp varierar mellan län eller kommuner. Andelen av en åldersgrupp med tio eller fler läkemedel utskrivna på recept under ett år kan därför ses som ett nyckeltal som indikerar vårdens kvalitet för de äldsta. Kommuner och län med en låg andel kan antas ha bättre vård för de äldsta än om andelen är hög. Vår tolkning av analyen är att det finns många ställen i där läkemedelsbehandlingen för de äldsta kan förbättras åtskilligt.

 

Vidare information: Lars Nilsson, apotekare och prof em SPF tel: 08-778 2237

 

 

 

För mer information, kontakta:

Karl Erik Olsson, ordförande, 0708-73 82 59 eller Cathrine Swenzén, informationschef, 0733-89 80 18, cathrine.swenzen@spfpension.se

Fakta SPF, Sveriges Pensionärsförbund

SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF växer snabbt och har i dag cirka 262 000 medlemmar i 850 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. SPF ger ut medlemstidningen Veteranen med nio nummer per år och en upplaga på 202 900 ex.

SPF:s prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

 

 

 


Idag, år 2010, är SPF en medlemsorganisation för människor som är berättigade till pension, oavsett ålder. SPF är politiskt och religiöst obundet. Organisationen har cirka 260 000 medlemmar, 850 föreningar, 27 distrikt och ett förbundskansli. Inflytande, valfrihet och livskvalitet sammanfattar vad SPF arbetar med för medlemmarnas bästa. Aktivitet och gemenskap samt rättigheter och inflytande är centrala frågor för SPF, som aktivt arbetar för en bra politik för äldre, inte minst ekonomiskt, samt en bra folkhälsa för äldre. Inom SPF kan, den som vill, hitta intressanta områden att aktivera sig inom och finna gemenskap.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy