Skip to main content

Framtidens vinnare - resurseffektiva bolag

Blogginlägg   •   Feb 05, 2013 11:18 CET

I en värld med stadigt växande befolkning och begränsade resurser ställs det allt högre krav på näringslivet. Näringslivet måste anpassa sig till en ny verklighet, där råvaror och andra insatsvaror sannolikt kommer bli allt dyrare. De bolag som tar resurseffektivitet på allvar kommer därför ha en ökad lönsamhet i framtiden och en fördel framför sina konkurrenter.

På SPP har vi fokuserat på hållbarhet sedan slutet av nittiotalet, och har idag åtta analytiker som på heltid arbetar med hållbarhetsanalys. Utöver koncernens minimistandard, lägger vi i vår investeringsprocess stor vikt på framåtblickande analys. (Minimistandard; där vi sållar bort de värsta bolagen inom bland annat miljö, mänskliga rättigheter och kontroversiella vapen.) Vi värderar bolag utifrån deras positionering mot globala trender inom hållbarhetsområdet. Såsom resursknapphet, tillväxt i utvecklingsmarknader och ändrade konsumtionsmönster.

Genom att förståelse för risker och möjligheter i dessa trender är vi övertygade om att vi blir en bättre kapitalförvaltare.

Nyligen publicerade Harvard Business Review* en studie där man jämförde avkastningen på de mest resurseffektiva bolagen i ett globalt aktieindex med avkastningen på hela index. Slutsatsen var att de mest resurseffektiva bolagen över en femårsperiod genererade en meravkastning på ca 11 % per år. Helt enkelt för att de bolag som tar frågor såsom energieffektivitet och vattenanvändning på allvar sänker sin produktionskostnad och är lönsammare än sina konkurrenter. Oavsett vad man tror om klimatförändringar kommer resursknapphet att ha en betydande effekt på rent företagsekonomiska faktorer och bolagens framtida vinst.

Under hösten lanserade SPP en global aktiefond kallad SPP Global Topp 100, där vi samlat det vi anser vara de hundra mest hållbara bolagen i en och samma fond. Vi är övertygade om att de bolag som kan göra mer, för fler, med mindre resurser är framtidens vinnare!

Jonas Ahlén Förvaltare av Hållbara Investeringar på SPP/Storebrand  

*Heyns, Harvard Business Review, September 2012.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy