Skip to main content

Stora möjligheter i en hållbar position

Blogginlägg   •   Okt 02, 2012 08:05 CEST

Världen står inför gigantiska utmaningar vad gäller miljö, befolkningstillväxt, fattigdom och korruption.  2011 förbrukades 135 procent av de tillgångar som jorden kan reproducera på ett år. Fortsätter vi i samma takt, på samma sätt behöver vi 2,3 jordklot.

Fram till 2050 kommer världens befolkning att öka med 3-4 miljarder människor, liksom levnadsstandarden vilket innebär att vi måste försörja fler, producera mer men förbruka färre resurser för att få en hållbar ekvation att gå ihop. För att vi ska klara en ökad levnadsstandard för fler, måste vi agera hållbart.

Då krävs det krafttag. Och här har företagen en enorm möjlighet att göra skillnad och samtidigt tjäna pengar. Kraven på ett hållbart agerande ökar successivt vilket öppnar upp för innovation och nya affärsmöjligheter.  

Genom att investera i företag som tar tillvara vara på de affärsmöjligheter en hållbar position innebär finns det stora möjligheter tjäna pengar samtidigt som du gör skillnad.  

Risken ligger i att inte vara hållbar
De som inte startar omställningen mot ett hållbart agerande idag, riskerar att inte överleva. Vi ser exempel i media när ett kortsiktigt synsätt på affären får katastrofala följder för företagen som inte agerat ansvarsfullt i alla led.  

Hållbart företagande är på väg att bli en norm och ett sätt att driva bolag på. Och att kunna producera mer med mindre, till högre kvalitet, på ett mer effektivt sätt torde egentligen vara alla förtagares dröm.

Från att ha sett satsningar på hållbart företagande som ett sätt att minska risk är det allt fler som ser värdet – att det är lönsamt. Kunderna kräver också ett hållbart agerande från företagen och att de tar sitt ansvar. I takt med att kapitalförvaltare och investerare också värderar dessa frågor allt högre kommer kapitalet att dras mot dessa bolag.

När fler bolag strategiskt väljer den hållbara vägen, menar vi att risken ligger i att inte vara hållbar. Bolag som inte agerar långsiktigt och hållbart kommer inte att få tillgång till kapital.

100 hållbara vinnare i en fond
På SPP benämner vi de hållbaraste och mest framgångsrika bolagen - framtidens vinnare och det är i de bolagen vi vill investera. Med framtidens vinnare menar vi de företag som vi anser är bäst rustade att möta morgondagens utmaningar.  Bolag som har integrerat hållbarhet i sin kärnverksamhet på ett systematiskt sätt, är finansiellt solida och samtidigt rustade för att klara morgondagens utmaningar i en hållbar värld.  

SPP Global Topp 100 är en fond där vi valt ut några av världens 100 smartaste och mest hållbara företag oavsett bransch och kategori. Vi väljer ut företag från alla branscher och världsdelar och utvärderar dem utifrån finansiell stabilitet, hållbar drift och hur de är positionerade för att möta en hållbar framtid.

Var en vinnare, investera hållbart, investera för framtiden!

Liza Jonson, VD SPP Fonder

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy