Skip to main content

Ändrade fondbestämmelser för SPP Aktieindexfond Global Sustainability

Nyhet   •   Aug 17, 2012 12:26 CEST

Den 14 september 2012 ändras fondbestämmelserna för SPP Aktiefond Global Sustainability. Förändringen innebär att aktiefonden omklassificeras till vanlig aktiefond och byter samtidigt namn till SPP Aktiefond Global. Här kan läsa mer om vad förändringen innebär.

SPP Fonder har som mål att samtliga fonder skall omfattas av SPPs koncernstandard för ansvarsfulla investeringar. Då koncernstandarden ibland exkluderar bolag som fondens index väljer att inkludera medför detta att SPP Aktieindexfond Global Sustainability inte längre kommer att klassificeras som en indexfond enligt gällande regler.

  • Fonden kommer fortsättningsvis att förvaltas indexnära (passivt) till samma förvaltningsavgift som tidigare, 0,30 procent.
  • Fonden kommer att screenas enligt Storebrandskoncernens standard för hållbara investeringar (per 1 januari 2013) istället för Dow Jones kriterier. Fonden kommer i samband med detta att byta jämförelseindex vilket medför en bredare placeringsinriktning och fonden kommer därmed att investera i fler bolag.
  • Fonden får också möjlighet att placera i fondandelsfonder och derivatinstrument. Detta påverkar inte fondens risknivå.
  • Fortsättningsvis kommer fonden inte att lämna någon utdelning. Sista gången fonden lämnar utdelning är i september 2012.
  • Fonden kommer fortsättningsvis att betala förvarings- och tillsynskostnader.  I fondens förvaltningskostnad ingår förvaltningsavgift, förvaringskostnader och tillsynskostnader.

Vad behöver jag göra?

Du behöver inte göra något med anledning av den här informationen. Men om du vill göra ett fondbyte på grund av dessa ändringar gör du det enklast genom att gå in på spp.se och använda vår internettjänst. Ett fondbyte medför inga avgifter eller skattekonsekvenser.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.