Skip to main content

Bättre självförtroende nyckeln till ekonomisk framgång

Nyhet   •   Aug 30, 2013 07:00 CEST

Ett ökat ekonomiskt själförtroende påverkar den ekonomiska framgången. Det menar Annika Wihlborg, ekonomijournalist och föreläsare i finansiell psykologi. Att en färsk undersökning gjord av SPP visar att så många som varannan svensk har lågt ekonomiskt självförtroende är därför anmärkningsvärt i en tid då allt fler ekonomiska beslut ska tas på individnivå.

Annika Wihlborgs tes bekräftas även av Sarah McPhee VD på pensionsbolaget SPP, som ligger bakom undersökningen.

- Alldeles för många upplever att deras förmåga att bedöma hur de ska placera sina sparpengar är dålig eller rent av mycket dålig. Stora grupper riskerar hamna i utanförskap om inget görs eftersom allt mer ansvar för sin framtida ekonomi ligger på den enskilde. I riskzonen ligger framför allt unga och kvinnor.

Undersökningen visar att så många som varannan svensk har lågt ekonomiskt självförtroende och att kvinnor har avsevärt lägre ekonomiskt självförtroende än män när det gäller vilken förmåga man anser sig ha att bedöma hur sparpengarna ska placeras.

Även ungdomar har ett svagt ekonomiskt självförtroende medan självförtroendet är högst i åldersgruppen 40-55 år.

Självförtroende betydligt viktigare än information
Den senaste forskningen på området visar att privatekonomiska framgångar förutsätter ett ekonomiskt självförtroende, snarare än mer och bättre information som ofta är det som efterfrågas.

- Vi måste därför hitta nya sätt att nå fram till grupper som riskerar hamna i utanförskap om de inte får rätt förutsättningar. Information och bra enkla produkter finns. Det är själförtroendet som saknas, säger McPhee.

Ekonomijournalisten och föreläsaren i finansiell psykologi, Annika Wihlborg, menar att det bästa sättet att öka framför allt kvinnors intresse för den egna privatekonomin är att förklara hur psykologiska faktorer präglar vårt sätt att betrakta sparande, där självförtroendet är en stor del.

- Det är vår självbild snarare än kunskapsnivån som avgör hur vi sparar. Det som i första hand utmärker kvinnliga sparare är en lägre riskbenägenhet. Kvinnor fokuserar mer på trygghet, de vill inte riskera att förlora sina sparpengar och väljer därför trygga sparprodukter med lägre risknivå och därmed också lägre avkastningsmöjligheter. Att underskatta sin egen kunskapsnivå är en klassisk självförtroendedödare. Eftersom män ofta upplever att de kan mer om olika sparande vågar de ta större risker, säger Annika Wihlborg.

Endast 1 procent tror på tips från rådgivare
Enklare produkter efterfrågas av kvinnor och bättre information från staten av de unga. Endast 1 procent av de tillfrågade svarar att tips från rådgivare ligger till grund för hur de skulle välja att placera sina pengar. Lika få lyssnar på tips från familjemedlemmar, vänner eller bekanta

- Sparande, eller rättare sagt bristen på sparande och känslan av att inte vara tillräckligt insatt för att kunna fatta kloka investeringsbeslut, är en ständig källa till dåligt samvete för många kvinnor. Det mest effektiva sättet att råda bot på det är att avdramatisera sparandet, visa hur enkelt det är att komma igång med ett sparande och att göra sparande till något lustfyllt, vilket konkreta sparmål kan bidra med. Att lyfta kopplingen mellan sparande och ekonomisk självständighet är också viktigt, säger Annika Wihlborg.

Undersökningen är gjord av Silentium på uppdrag av SPP Livförsäkring med 1010 respondenter, svenskar i varierande åldrar från hela Sverige

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy