Skip to main content

Ekologiskt i matbutiken men inte på sparkontot

Nyhet   •   Sep 24, 2014 10:31 CEST

Företagens hållbarhetsarbete påverkar svenskarna allt mindre vid investeringsbeslut. Det visar en undersökning som SPP har gjort. Den främsta orsaken tycks vara att fler är skeptiska till att ett aktivt hållbarhetsarbete skapar förutsättningar för högre avkastning. Den yngre generationen är mest negativ.

Endast 28 procent av de tillfrågade svarar att de tror att företag som arbetar med hållbarhetsfrågor skapar högre avkastning än andra företag i samma bransch. Det kan jämföras med att 38 procent svarade detsamma år 2013 och 42 procent 2011.

– Det är en kraftig nedgång som är oroväckande. Hållbarhet när det kommer till sparande och kapitalförvaltning är just en väl utvecklad strategi för högre avkastning, säger Filippa Bergin, Affärsansvarig för hållbarhet på SPP, och fortsätter;

– Idag förbrukar vi mer naturresurser än vad jorden kan återskapa. Brist på naturresurser och strängare krav kring bland annat utsläpp påverkar bolagens kostnader och affärsmodeller. De som investerar i bolag som anpassar sig till de hållbarhetsutmaningar vi står inför blir mer lönsamma och får ett försprång jämfört med sina konkurrenter.

"Business as usual" är inte ett alternativ
De yngsta, som tidigare hade mest positiv syn på i vilken utsträckning som företags hållbarhetsarbete förbättrar förutsättningarna för bra investeringar, är nu istället de mest negativa.

– Det är förvånande att vi ser denna tillbakagång, eftersom "business as usual" inte är ett alternativ. Likt konsumtion bör även sparkapitalet flyttas mot hållbarhet. Och i sparfallet inte minst för plånbokens skull, säger Filippa Bergin.

Vi handlar ekologiskt men har svårt att se kopplingen till sparande
Miljöfrågor har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden, inte minst inför valet. Många har åsikter, handlar ekologiskt, sopsorterar och gör de valen i sin vardag, men har svårt att se vilken skillnad sparkapitalet kan göra både för miljön och i den egna plånboken. Trots att det kan handla om miljontals kronor.

– Resultatet av undersökningen visar att vi har en kommunikativ utmaning. Vi vill göra det enkelt för våra kunder att förstå kopplingen mellan hållbarhet och sparande.  Därför lanserade vi nyligen en hålbarhetsnivå på fonder på vårt fondtorg. Likt märkning på andra konsumentvaror är detta ett sätt att guida kunderna att göra mer hållbara val även inom sparande. Vi vill också med märkningen öka transparensen kring hållbart sparande så att alla fondleverantörer ska öka sina hållbarhetsambitioner, säger Filippa Bergin.

Undersökningen visar att 48 procent av de tillfrågade både i år och förra året vill ha mer information och ökad kunskap för att ett företags hållbarhetsarbete ska få större betydelse i investeringsbeslut.

– Det tar vi till oss! Vi arbetar vidare med att visa hur hållbarhet är en strategi mot ökad avkastning, inte något som kostar, avslutar Filippa.

Underökningen är gjord i samarbete med Silentium.


Från den 15 september är alla fonder i SPPs fondlista märkta med en Hållbarhetsnivå.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy