Skip to main content

Ny EU-gemensam riskskala för fonder

Nyhet   •   Jul 02, 2012 19:20 CEST

SPPs egen femgradiga riskkategoriseringen av fonder ersätts av en ny riskkategorisering enligt det så kallade UCITS IV direktivet. Tanken är att det ska bli lättare för investerare att jämföra olika alternativ.

- Den nya riskkategoriseringen är en EU-gemensam sjugradig riskskala. I den nya riskskalan är 1 den lägsta risken och 7 den högsta. Men kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri, säger Helena Jendelid, chef på SPP Fondförsäkring.

- Det ska finnas tydlig och jämförbar information. Riskprofil och kostnader ska finnas tillgängliga på ett enkelt och enhetligt sätt. fortsätter Helena Jendelid.

Riskkategoriseringen baseras på en metod som är gemensam för alla EU-medlemsländer. Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Grunden för riskindelningen är volatiliteten för kursrörelserna i fonden som är ett mått på hur avkastningen varierar över tiden. Måttet beräknas på årsbasis och anges i procent. En hög volatilitet innebär en högre risk men samtidigt är möjligheten till hög avkastning ofta större än för fonder med lägre variationer.

- Ytterligare en förändring är att en årlig avgift ersätter nuvarande TER (total expense ratio). Den stora skillnaden är att de prestationsbaserade avgifterna inte ingår i den årliga avgiften utan särredovisas. Definitionen på vilka kostnader ingår förtydligas också, avslutar Helena Jendelid.

 

Till fondlistan>>

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy