Skip to main content

Sammanslagning av SPP EMU Blandfond och SPP Aktiefond Europa

Nyhet   •   Okt 11, 2012 13:41 CEST

SPP Fonder arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga fondutbudet. Som ett led i det arbetet kommer fonderna SPP EMU Blandfond och SPP Aktiefond Europa att slås samman till en fond den 30 november 2012. Båda fonderna placerar i huvudsakligen i Europa och har en likartad förvaltning och karaktär.

Kunder med andelar i SPP EMU Blandfond kommer att få värdet av sina fondandelar överförda till SPP Aktiefond Europa. De kunder som inte vill få sina innehav överförda till SPP Aktiefond Europa måste sälja eller byta till en annan fond senast den 23 november.

Sammanslagningen av fonderna medför inte några skattekonsekvenser, vilket däremot en försäljning eller ett byte generar.

Samtliga andelsägare i fonderna underrättas om förändringen.

Kommentarer (2)

  I och med att SPP EMU blandfond försvinner och inkorporeras i en traditionell Europeisk indexfond, som det för övrigt vimlar av på marknaden, så försvinner ett spännande, brett och undervärderat placeringsalternativ. Nu avslutar jag mitt fondsparande hos SPP och byter även från SPP EMU blandfond i PPM till en annan förvaltare eftersom SPP EMU blandfond var ett närmast unikt sätt att investera i Euroområdet som ju utgör lejonparten av Europas ekonomi vilket tyvärr inte avpeglas i europeiska indexfonder som har övervikt på företag från Schweiz och Storbritannien. Tacka vet jag AMF Eurolandfond.

  - Finans - 2012-10-16 18:04 CEST

  Hej!
  Tråkigt att du väljer att lämna oss, men bra att du har hittat ett alternativ som du är nöjd med. Anledningen till att vi lägger ner fonden är att vi inte längre ser någon efterfrågan på denna typ av produkt, och att fonden är för liten för att kunna förvaltas på ett bra sätt. Det har varit ett väldigt lågt intresse för denna fond under de senaste åren, vilket lett till ett nettoutflöde i fonden under en lång period. Eftersom en fond behöver ha en viss volym för att kunna förvaltas på ett bra sätt, har vi tagit beslutet att lägga ner fonden.Vi är dessutom övertygade om att en ren aktiefond kommer generera en bättre avkastning till våra kunder givet hur vi värderar vår omvärld. Vill man ha ett ränteinslag i sitt sparande kan man uppnå det genom att kombinera med en räntefond.

  Bästa Hälsningar
  Maja Englund

  - Maja Englund - 2012-10-17 10:42 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy