Skip to main content

SPP Fonder lanserar företagsobligationsfond

Nyhet   •   Okt 16, 2012 08:10 CEST

Fonden investerar enbart i företag med hög kreditvärdighet, tar ingen ränterisk och är helt utan exponering mot utländsk valuta vilket gör att den förväntas leverera en stabil avkastning till låg risk.

- Eftersom fonden enbart investerar i företag med hög kreditvärdighet, är fonden en relativt stabil placering, säger Liza Jonson, VD SPP Fonder.

Bra komplement till annat fondsparande med fokus på Norden
Företagsobligationer är ett bra komplement till annat fondsparande genom dess stabiliserande effekt. SPP Fonders företagsobligationsfond geografiska fokus är Norden.

-  Att fokus ligger på Norden beror på att det är vår hemmamarknad och att vi här kan göra de bästa företagsanalyserna. Även om bolagen har sin hemvist i Norden agerar de på marknader över hela världen, vilket gör att fonden ändå har en indirekt global exponering, tillägger Liza.

Förvaltningsstrategin är väl beprövad och används med stor framgång i olika portföljer hos bland andra SPP Liv, för att leverera en god avkastning till låg risk.

Olika inriktning och risknivå
SPPs Företagsobligationsfond är en lågriskfond jämfört med många andra företagsobligationsfonder.

-  Vi har valt att sätta samman en fond med starka bolag där vi tagit bort ränte- och valutarisken för att få en jämnare avkasting. Placeringshorisonten bör vara minst ett år för den här fonden.

-   Vi är övertygade om att fonden kommer att attrahera både institutionella investerare och privatpersoner som vill ha en trygg placering över tid, avslutar Liza.

SPP Företagsobligationsfond är kvalitetssäkrad genom att alla investeringar i företagsobligationer kommer att ha en officiell rating från ett av ratinginstituten Moody’s eller Standard & Poor’s.

Fonden följer också koncernens standard för hållbara investeringar.

 

FAKTA OM FONDEN
Fondens namn: SPP Företagsobligationsfond
Fondens startdatum: 2012-10-15
Valuta: svenska kronor, ingen valutarisk
Kursnotering/handel: dagligen
Köpavgift: ingen
Säljavgift: ingen
Förvaltningsavgift: 0,40 %
Minsta insättning: 300 kr
Månadssparande: Ja
Bankgiro: 882-2801
Valbar inom Premiepension: Ja, nr: 331686
Risknivå: låg, 2/7, stort riskspann inom kategorin företagsobligationsfonder

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.