Skip to main content

​​Svenskt Fondexpertindex (SFEI): Sveriges fondexperter tror på låg börsavkastning de kommande tio åren

Nyhet   •   Dec 02, 2015 07:05 CET

I den tionde upplagan av Svenskt Fondexpertindex (SFEI), uppger en majoritet av fondexperterna att de tror på en global börsavkastning runt 5 procent eller ännu lägre under de kommande 10 åren. En annan slutsats i rapporten är att intresset för hållbara investeringar fortsätter att öka till en ny toppnotering bland fondexperterna.

Drygt hälften av fondexperterna uppgav att snittutvecklingen för MSCI World om 5,3 procent under de senaste 10 åren var lägre än deras förväntningar, och en lika stor andel tror på ännu lägre börsutveckling under de kommande 10 åren. Dessutom förväntas den svenska styrräntan ligga på endast 1,7 procent i genomsnitt under perioden med 3,4 procent som högsta notering.

– Det är anmärkningsvärt att fondexperterna är så pass försiktiga när det gäller den framtida börsutvecklingen, även om låg nominell avkastning kan kopplas till ett förväntat utdraget lågränteklimat. Om denna prognos håller är det troligt att investerare kommer att fortsätta att komplettera sina aktieinnehav med andra tillgångsslag under de kommande åren, säger Peter Beckman, vice vd för SPP Fonder.

Även börsprognosen för de kommande 12 månaderna är relativt försiktig med Europa och Sverige som klart positiva undantag. Latinamerika hamnar sist med marginal bland de regioner som ingår i undersökningen.

– Det är tydligt att fondexperterna ser Europa och Sverige som pålitliga aktiemarknader i en osäker värld. Det är en logisk slutsats mot bakgrund av den aviserade expansiva penningpolitiken i dessa regioner samtidigt som USA närmar sig räntehöjningar och det finns osäkerhet kring tillväxtmarknaderna, fortsätter Peter Beckman.

Ökat intresse för hållbara investeringar och alternativa fonder
Årets SFEI-rapport visar även på ett fortsatt ökande intresse för hållbara investeringar bland både slutkunder och fondexperterna själva. Mer än 60 procent av de medverkande aktörerna arbetar aktivt med utvecklingen, och andelen som anser att det är mycket viktigt att en fond har en hållbarhetspolicy har stigit till 30 procent jämfört med 16 procent 2014.

– Vi på SPP ligger i framkant när det gäller att utveckla produkter med hållbarhetsprofil, och det är glädjande att både slutkunder och branschen som helhet lägger allt större vikt vid denna fråga. Jag kan tänka mig att Volkswagen-skandalen och det alltjämt låga oljepriset har förstärkt förståelsen för behovet av att inkludera hållbarhetsaspekten i förvaltningen, säger Peter Beckman.

Även alternativa fonder anses utgöra en fortsatt stark trend under det kommande året, inklusive exponering mot företagsobligationer och nya tillväxtmarknader (gränsmarknader eller frontier markets) samt fonder med absolutavkastande profil. Dessutom förväntas ett eventuellt provisionsförbud få en betydande inverkan på den svenska fondbranschen med risk för ökad konsolidering på bekostnad av mindre aktörer.

Nu går SFEI-rapporten att läsa digitalt
Från och med denna utgåva publiceras SFEI-rapporten digitalt i sin helhet, vilket gör den mer tillgänglig för såväl läsare som medier. Det är tillåtet att citera delar av innehållet med tydlig källhänvisning. För att läsa SFEI-rapporten, gå in på www.sfei.se.

För mer information kontakta: Kontaktperson SPP Fonder: Peter Beckman, 08-614 24 52, peter.beckman@sppfonder.se

Kontaktperson SPP: Sara Skärvad, 070-621 77 92, sara.skarvad@spp.se
Kontaktperson Laika Consulting: Ingmar Rentzhog, 08-440 82 42, ingmar.rentzhog@laika.se

Svenskt Fondexpertindex (SFEI) är en årlig, oberoende rapport som tas fram av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand/SPP. SFEI baseras på personliga intervjuer med personer som ansvarar för eller arbetar aktivt med fondutvärdering och investering av kapital i fonder. Totalt uppskattas fondexperterna kontrollera omkring 602 miljarder kronor eller drygt 20 % av Sveriges totala fondförmögenhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.