Skip to main content

Vi ses i Almedalen!

Nyhet   •   Jun 19, 2013 13:09 CEST

För fjärde året i rad är SPP är på plats under Almedalsveckan för att diskutera välfärdens och finansbranschens utmaningar samt vikten av en hållbar utveckling. Konsumentmakt och ekonomiskt självförtroende är frågor som också står högt på agendan.

- Vi är i Almedalen framför allt för att lyfta frågor som är viktiga för den enskilde spararen men också för branschen som helhet, säger Sarah McPhee, Vd SPP.

Konsumentmakt och ekonomiskt självförtroende står högt på agendan

- Vi måste hela tiden sätta kunden främst och stötta dem att bygga upp kapital som de kan leva på när de inte längre har någon lön. Det handlar om att stärka deras kunskaper men framföra allt att bygga deras ekonomiska självförtroende, så att de känner sig trygga i de val de gör.

Så många som varannan svensk har lågt ekonomiskt självförtroende visar en undersökning SPP gjort.

- En anmärkningsvärd och oroväckande siffra eftersom lågt ekonomiskt självförtroendet pekas ut som det enskilt största hindret för att ta kommando över sitt sparande. Att det är viktigt att spara inför framtiden är ingen nyhet. Ändå är det alltför få som sparar och har en tydlig plan för hur livet efter arbetslivet ska finansieras, menar Sarah.

– Denna utmaning måste vi bemöta och hantera så vi kan behålla vår välfärd och fortsätta att leva ett bra liv även när vi gått i pension.

Vi måste öka takten i den hållbara utvecklingen
Hållbarhet står också högt på SPPs agenda i Almedalen men Stina Billinger Hållbarhetschef på SPP är oroad över den långsamma takten och menar att nu måste alla parter växla upp för att inte en hållbar utveckling ska äventyras.

– Det gäller politiker, företag och konsumenter. Politikerna måste få till ramverken, företagen måste ha orken att ställa om från grunden och konsumenterna måste på allvar premiera det hållbara valet.

- Som långsiktig investerare med en tydlig hållbarhetsstrategi har vi möjlighet att påverka näringslivet genom att flytta kapital till de mest resurseffektiva och framtidsinriktade bolagen i varje sektor, tillägger Jonas Ahlén, förvaltare för SPP Global Topp 100

SPP medverkar på följande seminarier

Måndag 1 juli 11.00-12.30 Sociala utmaningar + innovation = tillväxt?

Arrangör: VINNOVA
Plats: Wisby Strand Congress & Event

Världen står inför ett antal globala samhällsutmaningar kopplade till klimat, energi, miljö och demografi men också till social trygghet, hälsa och utbildning. Samtidigt som utmaningarna utgör stora samhällsproblem kan de också innebära möjligheter för tillväxt.

Medverkande
Per Åsling, riksdagsledamot (c), Carina Adolfsson Elgestam, riksdagsledamot (s), Stina Billinger, hållbarhetschef, SPP/Storebrand, David Lundborg, centeransvarig, Center för Socialt Entreprenörskap Sthlm, Trevor Graham, avdelningschef Miljöförvaltningen, Malmö Stad, Geronimo Unia, verksamhetsledare, Innovation Qlub, Amir Sajadi, vd, Hjärna.Hjärta.Cash, Eva Engqvist, ordförande, Mötesplats Social Innovation, Johan Oljeqvist, vd Fryshuset, Charlotte Brogren, generaldirektör, VINNOVA, m fl.

Måndag 1 juli 11.45 – 13.00 7x7: Vi klarar hållbarhetsutmaningen!

Arrangör: Sveriges Kommunikatörer
Plats: Nowas och Resumés trädgård, Kronstallgränd

Hållbar utveckling är en utmaning som liknar Davids kamp mot Goliat. Här lyfter vi fram organisationerna som kämpar hårt för att driva utvecklingen framåt. En snabbodyssé, där varje talare får sju minuter att berätta sin historia och inspirera andra kring hållbarhet och kommunikation.

Medverkande
Ylva Skoogh, Senior Advisor/Partner, Integrate Strategy. Stina Billinger, Hållbarhetschef, SPP. Victoria Bergman, VP Communications, Eon. Erika Svensson, Ledarskapsutvecklare, Ledarna. Margareta Thorgren, Kommunikationsdirektör, Scandic Hotels. Thomas Backteman, Kommunikationsdirektör, Swedbank. Fler medverkande tillkommer.

Tisdag 2 juli 9.00-10.30 Att mäta det omätbara – Om socioekonomiskt bokslut för ideella organisationer

Arrangör: Fryshuset
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan)

Vi förklarar hur metoden socioekonomiskt bokslut kan användas för att visa på samhällsnytta inom ideella organisationer. Modellen som tas fram i samarbete med nationalekonomen Ingvar Nilsson blir ett nytt verktyg för hur ideella organisationer styrs och följer upp sina verksamheter.

Medverkande
Patrik Högberg, VD, Loomis Sverige AB. Torbjörn Enström, Ekonomiskt ansvarig och Administrativ Chef, Fryshuset. Ingvar Nilsson, nationalekonom, SEE AB. Eva Nilsson Lundmark, beteendevetare. Lena Hök, Chef, Idéer för livet Skandia. Stina Billinger, Hållbarhetschef, SPP.

Tisdag 2 juli 2013 11.30 – 13.00 Finansmarknad, politik och hållbar utveckling

Arrangör: Europaparlamentets informationskontor i samarbete med Carl Schlyter (MP)
Plats: Strandvägen 2

Vilket är finansmarknadens respektive politikens ansvar och vilka möjligheter har de att arbeta för en hållbar utveckling i allmänhet och minskad klimatpåverkan i synnerhet? Vad händer med våra pensionspengar om vi tar klimathotet på allvar och låter fossila bränslen ligga kvar i marken?

Medverkande
Carl Schlyter, Europaparlamentariker, Miljöpartiet. Emma Ihre, Ansvarig Hållbart Företagande, Finansdepartementet. Henrik Malmsten, Swesif. Stina Billinger, SPP.

2 juli 14.30-16.00 Är omställning i finansvärlden möjlig?

Arrangör: Social Venture Network
Plats Drottens ruin, Syskongatan

Medverkande
Kristoffer Lüthi, vice VD, Ekobanken. Kristina Persson, ordförande, Global Utmaning. Jonas Ahlén, portföljförvaltare hållbara investeringar, SPP/Storebrand. Cecilia Näsman, VD, Oikocredit Sverige. Ingemar Tigerberg, redaktör, Camino.

2 juli Tid: 15.30-16.25 Vilka är vinnarna och förlorarna på framtidens pensionsmarknad? 

Arrangör: Ernest & Young
Plats: Clarion Hotell Wisby

Pensionssparande och trygghet är ett område som berör oss alla och det är svårt att inte bry sig. Vi vet att vi behöver arbeta längre och måste spara mer för att trygga ålderns höst. Mer ansvar har lagts på den enskilda individen samtidigt som pensionsprodukterna på marknaden blir mer och mer komplicerade att förstå. Behovet av rådgivning ökar, men dagens ersättningsmodeller med höga försäljningsprovisioner till rådgivarna är inte hållbara utifrån ett kundperspektiv.

Medverkande
Britta Burreau, vd, Nordea Liv och Pension, Sten Dunér, vd, LF, Sarah McPhee, vd, SPP, Bengt-Åke Fagerman, vd, Skandia och Claes Hemberg, sparekonom, Avanza

Onsdag 3 juli 11:00 - 12:00 Tillhör pensionsförsäkring med garanti och utjämning dåtiden eller framtiden? 

Arrangör: Skandia
Plats: Tage Cervins gata 3

Traditionell pensionsförsäkring har i över 100 år levererat trygg avkastning med garanti och utjämning. De senaste årens låga räntor och börsoro har satt den på prövning. Är pensionssparande med garanti förpassat till historien? Eller är det dags för att släppa in trygg avkastning i premiepensionen?

Medverkande
Bengt-Åke Fagerman, koncernchef, Skandia. Lars-Göran Orrevall, vd, Skandia Investment Management. Gustav Rentzog, koncernchef, Söderberg & Partners. Mats Langensjö, vd, Brummer Life. Sarah McPhee, vd, SPP.

Onsdag 3 juli 2013 12.00 – 13.00 Sverige behöver fler kvinnliga ledare 

Arrangör: Moderaterna
Plats: Partitältet

Fler kvinnor behövs på ledande positioner i samhället. Nya Moderaterna ska ligga i framkant när det gäller att motverka osakliga löneskillnader, glastak och en könssegregerad arbetsmarknad. Vad kan vi göra för att få fler kvinnor i ledande positioner och som företagare?

Medverkande
Anna Kinberg Batra, Gruppledare och Ordförande riksdagens finansutskott, Moderaterna. Eva Nordmark, Ordförande, TCO. Fredrik Hillelson, VD, Novare. Sarah McPhee, VD, SPP. Sofia Falk, Grundare, Wiminvest. Erik Ljungberg, Senior Vice President Corporate Relations, Scania.

Onsdag 3 juli 13.00 – 14.30 Företag och fattigdom - näringslivets roll i fattiga länders utveckling 

Arrangör: Utrikespolitiska institutet
Plats: Oskarssalen

Stora utländska direktinvesteringar, ökande handel och växande inhemska marknader har varit viktiga för de senaste årens snabba tillväxt i många utvecklingsländer, framförallt i Afrika. Men hur ser företagens roll i utvecklingen ut?

Medverkande
Victoria Veres, Jounalist, Utrikespolitiska institutet, Jonas Ahlén, SPP

Onsdag 3 juli 13.00 - 14.30 Det som händer i Phuket stannar i Phuket – dags att förbjuda sexköp utomlands?

Arrangör: Sveriges Kvinnolobby
Plats: Kinbergs plats 8

Åttio procent av svenskars sexköp sker utanför Sveriges gränser. Bör Sverige följa Norges exempel och förbjuda sexköp utomlands? Kan svenska företag ta ökat ansvar för sexköp i samband med tjänsteresor? Tretton år efter sexköpslagens införande är det dags att införa sexköpslagen 2.0!

Medverkande
Marit Nybakk, Stortingsrepresentant, Arbetarpartiet Norge. Morgan Johansson, Ordförande justitieutskottet (s). Ewa Thalén Finné, justitieutskottet (m). Catrin Mattsson, Vice ordförande, Centerkvinnorna. Emma Ihre, ansvarig Hållbart företagande, Finansdepartementet. Stina Billinger, Hållbarhetschef, Storebrand SPP. Niclas Järvklo, mansforskare och sekreterare i utredningen om män och jämställdhet, Regeringskansliet. Moderator: Johanna Palmström, journalist.

Onsdag 3 jul 14.30 – 15.15 Bistånd och business – gynnar det Afrikas fattiga?

Arrangör: Sida
Plats: Sverige i Världen Donnersgatan

Ett nytt globalt landskap där Afrika har den snabbaste tillväxten och lockar kapitalplacerare,bl.a. svenska pensionsfonder, öppnar för nya samarbeten där det statliga biståndet får en innovativ roll. Men gynnar det verkligen Afrikas fattiga att staten och kapitalet sitter i samma biståndsbåt?

Medverkande
Charlotte Petri Gornitzka, GD, Sida. Jonas Ahlén, Förvaltare SPP Global Topp 100

Onsdag 3 juli 16.00-17.00 Konkreta åtgärder för att rekrytera och behålla fler kvinnliga chefer Arrangör: SAAB Group
Plats: Visby Hotell trädgården

Stina Billinger, Hållbarhetschef SPP kommer även att även att medverka på två ytterligare seminarier, ett med Action Aid och ett med Naturskyddsföreningen.

 

I bild överst från vänster:
Nathalie Green, Press- och PR
Sarah McPhee, vd SPP
Annica Lundblad, vd SPP Spar AB
Åsa Wallenberg, Informationschef
Stina Billinger, Hållbarhetschef SPP
Jonas Ahlén, Förvaltare SPP Global Topp 100 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy