Skip to main content

Förhoppningarna på klimatmötet i Durban må vara låga men svenskarna tror på gröna investeringar

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 09:18 CET

Sju av tio anser att företag som har en tydlig hållbarhetsprofil tillhör framtidens vinnare och sex av tio tror att bolag genom ett hållbart agerande skapar bättre förutsättningar att skapar högre avkastning, visar en färsk undersökning från SPP.

– Det råder allmän tveksamhet kring om politikerna kommer att få till stånd ett bindande klimatavtal i Durban och att gemene man istället tror att det är i näringslivet handlingskraften finns som ska skapa gröna lösningar, säger Stina Billinger, Hållbarhetsstrateg på SPP.

Nästan åtta av tio av svenskar tycker att det är viktigt att företag satsar på hållbarhetsarbete. De hållbara företagen anses inte bara ha större möjlighet att påverka avkastningen positivt utan fler tror också att det påverkar risken i investeringen.

Tidigare var den vanliga uppfattningen att hållbara placeringar påverkar avkastningen negativt. Nu förknippas bolag med en tydlig hållbarhetsprofil som vinnare och de anses ha bättre förutsättningar att skapa hög avkastning.

Trots detta sparar bara var fjärde av de tillfrågade i fonder som har en tydligt ansvarsfull, hållbar profil.

– Det är hisnande att skillnaden är så stor. Förflyttningen från ord till handling har inte slagit till med kraft vilket oroar mig lite grann, säger Stina.

Mer kunskap och information är det som främst skulle få människor att i högre utsträckning gå från ord till handling kring sitt sparande.

– Informationen blir allt mer transparent hos fler bolag men vi måste agera snabbare. Det ska vara enkelt att göra ett medvetet hållbart val när man som kund placerar sina sparpengar, avslutar Stina.

Kontakt: Sara Skärvad +46 70 621 7792 (Press & PR), Stina Billinger (Hållbarhetsstrateg)+46 70 467 7482

Följ Stina Billinger på www.twitter.com/stinabillinger om SPPs hållbarhetsarbete

Undersökningen är gjord i samarbete med Silentum

Mer från undersökningen

  • 75 procent av de tillfrågade tycker att det är viktigt att företag satsar på hållbarhetsarbete
  • 68 procent av de tillfrågade tror att företag som har en tydlig hållbarhetsprofil tillhör framtidens vinnare
  • 59 procent av de tillfrågade tror att ett aktivt hållbarhetsarbete ökar möjligheten till bättre avkastning, minskar risken eller både och
  • 39 procent av de tillfrågade tror inte att det är någon skillnad på avgifterna mellan fonder som arbetar med hållbara investeringar och de som inte gör det.
  • 28 procent av de tillfrågade tror att fonder som arbetar med hållbara investeringar har högre avgifter än andra
  • Trots ovanstående är det endast 26 procent av de tillfrågade som sparar i fonder som arbetar med hålbara investeringar
  • 56 procent av de tillfrågade anger att ökad kunskap och mer information skulle kunna få företags hållbarhetsarbete att få ökad betydelse i de tillfrågades investeringsbeslut
  • De yngstas investeringsbeslut påverkas i minst utsträckning av företags hållbarhetsarbete, de yngsta är också mest osäkra när det gäller i vilken utsträckning deras investeringsbeslut påverkas av företags hållbarhetsarbeten.

 

SPP är en del av norska Storebrandkoncernen. Tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. SPP erbjuder kvalificerad rådgivning och ett brett sortiment av pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. Storebrandkoncernen utmärker sig bland annat genom sitt fokus på samhällsansvar och är bland de ledande i Europa inom ansvarsfulla investeringar. SPP har idag drygt 500 anställda och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy