Skip to main content

SPP VÄNDER TILL VINST

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 07:30 CEST

SPP vänder ett negativt resultat i det andra kvartalet till ett övertygande positivt resultat om hela 368 miljoner SEK i årets tredje kvartal som företaget redovisar idag.  

- Det är väldigt glädjande, inte minst att alla delar av resultatet har förbättrats avsevärt. Dessutom avslöjar det goda risk- och administrationsresultatet att vi är mycket kostnadseffektiva, säger Sarah McPhee.

 Resultatet omfattar ett förstärkt finansiellt utfall men också ett bättre administrations- och riskresultat, ett tydligt tecken på att förra årets omfattande effektivisteringsarbete även nu gör en påtaglig skillnad i redovisningen.

 
- Jag är både glad och väldigt stolt över mina kompetenta medarbetare som gjort ett mycket bra jobb för att åstadkomma det fina resultatet, men vi förhåller oss ödmjuka och fortsätter vårt hårda och målinriktade arbete, säger Sarah McPhee, SPPs verkställande direktör.

I rapporteringen för årets tredje kvartal är det tydligt att fondförsäkringserbjudandet stärkts ytterligare. Premieintäkterna från fondförsäkring passerar nu premieintäkterna från det traditionella pensionssparandet och nettoinflödet är mycket positivt. SPPs fondförsäkringsandel uppgår nu till 68 procent av nyförsäljningen.

 

Även SPPs totala förvaltade kapital ökade, från 133 miljarder SEK vid förra årets tredje kvartal till 141 miljarder SEK. Gruppsolvenskvoten i SPP uppgick efter tredje kvartalet till 1,64.
Avkastningen på den öppna traditionella försäkringen uppgick under kvartalsperioden till 3,65 procent och för den rullande tolvmånadersperioden  -  mellan tredje kvartalet 2009 till och med det tredje kvartalet i år  -  uppgick den till 7,8 procent. 

För mer information, kontakta:

Nathalie Schilling

PR- & kommunikationsstrateg


Direkt: +46 8 451 74 26
Mobil: +46 70 606 93 05

E-post: nathalie.schilling@spp.se

SPP är en del av norska Storebrandkoncernen. Tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. SPP erbjuder kvalificerad rådgivning och ett brett sortiment av pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. Storebrandkoncernen utmärker sig bland annat genom sitt fokus på samhällsansvar och är bland de ledande i Europa inom ansvarsfulla investeringar. SPP har idag drygt 500 anställda och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm.