Skip to main content

Stabil resultatutveckling för SPP

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 08:04 CET

Trots att 2010 bitvis präglats av en orolig världsmarknad så är resultatutvecklingen för SPP Livförsäkring fortsatt stabil. Resultatet landar på 552 miljoner SEK för 2010. I rapporteringen för det gångna året är det tydligt att fondförsäkringserbjudandet stärkts ytterligare, fondförsäkring står nu för 67 procent av all nyteckning jämfört med 54 procent föregående år. Även SPPs totala förvaltade kapital har ökat från 134 miljarder SEK till 141 miljarder SEK under 2010.

-Vi fortsätter att tydligt positionera oss som ett av landets allra mest konkurrenskraftiga pensionsbolag och överträffar på flera punkter  de höga målsättningar som vi satt upp. Det är  glädjande att vi kan vara kostnadseffektiva och samtidigt visa marknaden ett starkt inflöde inom fondförsäkring, säger Sarah McPhee verkställande direktör på SPP.

Resultatet omfattar framförallt en mycket positiv utveckling för  administrations- och riskresultatet
med ett administrationsresultat om 100 miljoner SEK jämfört med -122 miljoner SEK under 2009, och ett riskresultat om 370 miljoner SEK jämfört med 308 miljoner SEK under 2009.

-Det är uppenbart att det effektiviseringsarbete som påbörjades under 2009 fortfarande har stor effekt på vår verksamhet men vi har inte bara minskat våra kostnader utan kan också ge våra kunder avsevärt bättre service bland annat genom att vi reducerat våra ledtider med över 10%. Vi har sedan samgåendet med Storebrand dessutom femfaldigat vår förmedlade försäljning tack vare ett förbättrat produkt- och fondutbud och inte minst vår tydliga profilering inom ansvarsfulla investeringar. Vi håller mer än jämn takt med marknaden, vi är årets tredje största leverantör inom vårt huvudsegment tjänstepension och våra löpande premier har ökat med 2,7 procent. Vi har fortfarande en bit kvar på den resa vi ska göra och tack vare engagerade och kompetenta medarbetare är vi på rätt väg, avslutar Sarah McPhee.

Nyförsäljningen fortsätter att öka och steg med 2 procent under 2010 (6 procent 2009). SPP levererade under 2010 en avkastning på 7,0 procent på den öppna traditionella försäkringen (9,6 procent 2009) och gruppsolvenskvoten uppgick till 1,99 (1,94 2009). Det totala förvaltade kapitalet ökade till 141 miljarder SEK (134 miljarder SEK 2009).
Resultatet för 2010 uppgick till 552 miljoner SEK (592 miljoner SEK 2009).  Administrationsresultatet uppgick till 100 miljoner SEK för 2010 (-122 miljoner SEK 2009) och  riskresultatet uppgick till 370 miljoner SEK för 2010 ( 308 miljoner SEK 2009). Driftskostnadsprocenten uppgick till 0,73 procent (0,88 procent 2009).

För mer information kontakta:

Nathalie Schilling
PR- & kommunikationsstrateg

E-post: nathalie.schilling@spp.se
Mob
: 070-606 93 05

SPP är en del av norska Storebrandkoncernen. Tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. SPP erbjuder kvalificerad rådgivning och ett brett sortiment av pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. Storebrandkoncernen utmärker sig bland annat genom sitt fokus på samhällsansvar och är bland de ledande i Europa inom ansvarsfulla investeringar. SPP har idag drygt 500 anställda och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy