Skip to main content

Stärkt position inom hållbarhet och gröna obligationer

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 08:00 CEST

SPP fortsätter att under första kvartalet stärka sin position som ledande på hållbarhet genom två tunga investeringar i gröna obligationer. SPP har även lanserat ett nytt digitaliserat pensionskoncept för små och medelstora företag – SPP Plus.

En stark start på året
Det har varit en flygande start på året och SPP fortsätter med samma intensitet in i andra kvartalet. - Vi har bland annat lanserat ett nytt koncept som vi kallar SPP Plus. I konceptet, som är helt digitaliserat, ingår ett antal enkla "pensionspaket" för små och medelstora företag, säger Sarah McPhee, vd SPP.

- Konceptet innebär också att vi säkerställer att företagen får relevant information löpande under hela verksamhetsåret. På så sätt blir pensionen en naturlig del i dialogen med de anställda. Det är också en möjlighet för arbetsgivaren att påvisa för alla anställda vilken viktig förmån man tillhandahåller genom pensionssparande.

Sparlösningen SPP SparaSäkra fortsätter att leverera en god avkastning till kunderna in på det nya året. Avkastningen i sparfasen låg på 2,5 % vid kvartalets slut. Sedan starten i september 2012 har kunder i sparafasen fått en avkastning på 15 % årligen.

- SPP SparaSäkra är en genialisk lösning för de kunder som vill ha ett enkelt pensionssparande men ändå ha en aktiv förvaltning med åldersanpassad risknivå.

Fonden SPP Global Topp 100 passerade under slutet av första kvartalet 1,7 miljarder i förvaltat kapital och uppgick under inledningen av andra kvartalet till 2 miljarder.

- Det är oerhört glädjande att intresset för fonden är så stort. Vi förväntar oss dessutom att det kommer öka ytterligare i takt med att flera investerare agerar utifrån en förväntan om en ny miljöstyrd ekonomi.

SPP Global Topp 100 har avkastat 30,7 % sedan start och överträffat sitt jämförelseindex som låg på 26,3 %. En överavkasting på 4,4 %.

Grön omställning till en modern ekonomi
SPP fortsätter att under första kvartalet stärka sin position som ledande på hållbarhet genom två investeringar i gröna obligationer. Att allt fler öronmärker finansiering för projekt som stöttar en hållbar utveckling är en trend som SPP välkomnar.

- Det visar att fler förstått de utmaningar vi står inför och tar möjligheten att säkerställa att de är redo för en ny modern ekonomi. Gröna obligationer är också en fantastisk möjlighet för oss investerare att säkerställa att vi både genererar avkastning till våra sparare samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling.

Under första kvartalet investerade Storebrand/SPP 325 miljoner i SCAs gröna obligation samt 1 miljard SEK i en grön obligation utgiven av African Development Bank (AfDB).

Debatt om slopad avdragsrätt och flytträtt
Avdragsrätten för privat pensionssparande föreslås slopas helt från 2016. Det innebär att det behövs andra incitament och alternativa produkter som främjar det långsiktigt sparandet. Kritiken mot avdragsrätten har varit främst att den bara gynnar vissa grupper.

– ISK är ett alternativ som inte gynnar enbart enskilda grupper utan faktiskt är en bra produkt för alla. Vi anser dock att det är olyckligt att avdragsrätten slopas eftersom den trots allt gör att fler sparar mer långsiktigt, bundet som framtida lön, vilket är oerhört viktigt för att människor ska klara sin ekonomi även när de gått i pension.

Flytträttsdebatten har också diskuterats flitigt under första kvartalet.

- Vi anser att fri flytträtt är helt avgörande för att kunden ska kunna få ett ordentligt grepp om sin ekonomi. När ansvaret ligger på den enskilde måste de också ha rätten att förfoga över pengarna.

Avkastningen SPPs öppna premiebestämda portfölj uppgick under det första kvartalet 2014 till 2,84 procent. SPPs totala förvaltade kapital ökade med ca 1 miljard kronor och uppgick till 142 miljarder kronor (136). Inbetalda premier uppgick under första kvartalet 2014 till 2,2 miljarder kronor (2,5). Av de inbetalda premierna var andelen fondförsäkringspremier 71,4 procent (71,2). Försäljningen mätt i APE uppgick till 344 miljoner kronor (367), en minskning om 6 procent. Solvenskvoten för SPP Livförsäkring AB uppgick till 2,30 (2,50) och för SPP Liv Fondförsäkring AB till 2,38 (2,07) per den 31 mars 2014.

För fullständig finansiell rapportering hänvisas till storebrand.no


SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera