Skip to main content

Stärkt position inom långsiktigt fondsparande

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 08:00 CET

SPP har under året stärkt sin position ytterligare inom fondförsäkring. En mycket bra avslutning på året lade också grunden till att den regionala försäljningen ökade med 9 procent mot föregående år.

- Fondförsäkring är en transparent och enkel sparform som ökar kundens möjlighet att förbättra sin pension utifrån sina specifika behov och möjligheter. Det är inom fondsparande vi i huvudsak ser vår framtid och där vi är övertygade att vi kan skapa mest värde för våra kunder. Vi har ett mycket bra erbjudande, med både indexnära fonder och fonder med aktiv förvaltning. Vårt tydliga fokus och vår breda ansats inom hållbara investeringar är också en bidragande faktor till att vi fortsätter att flytta fram positionerna, säger Sarah McPhee, vd SPP.

SPPs fonderbjudande inom pensionsförsäkring fortsätter att växa. Den totala premieinkomsten ökade under 2012 med 5 procent till 7,8 miljarder. Av den totala premieinkomsten utgjorde fondsparande 63 procent och uppgick till 4,9 miljarder, en ökning med 8 procent. Av den totala nyförsäljningen utgjorde fondsparande 67 procent.

Det totala förvaltade kapitalet uppgick vid utgången av 2012 till 134 miljarder, en ökning med 6 procent. Det förvaltade kapitalet inom fondsparande växte under året med 16 procent till 42,6 miljarder.

Flera nya produkter under året
Under året lanserades ett flertal nya produkter, varav fonden SPP Global Topp 100 fick störst uppmärksamhet.

- Fonden samlar några av världens mest hållbara och finansiellt stabila företag, i en och samma fond, oavsett bransch och kategori. Den är unik i sitt slag och ytterligare ett sätt för oss att höja ribban inom hållbara investeringar.

För fondbolaget SPP Fonder har 2012 varit ett rekordår. Det starka nettoinflödet på 5 096 miljoner under 2012 gjorde att det förvaltade kapitalet vid årsskiftet uppgick till 67,8 miljarder. En ökning med hela 20 procent mot föregående år.

Sveriges bästa kundcenter
SPPs kundcenter utsågs i januari till segrare i SM i kundservice i försäkringsklassen, där 12 bolag konkurrerade om förstaplatsen.

- Viktigast för kunderna är att förstå sitt sparande och det är framför allt i kontakten med våra kunder som vi kan göra störst skillnad för den enskilde. Det är genom att förstå som du blir trygg och har möjlighet att göra medvetna val om din framtid. Därför är jag extra stolt över utmärkelsen Sveriges bästa kundcenter, avslutar Sarah McPhee.

Stark solvens
Solvenskvoten för SPP Livförsäkring AB uppgick till 2,22 och för SPP Liv Fondförsäkring AB till 2,21 per den 31 december 2012. Under året genomfördes en effektivisering av SPP koncernens bolagsstruktur vilket innebär att SPP koncernen numera består av fem jämställda dotterbolag till Storebrand Holding; SPP Livförsäkring AB, SPP Liv Fondförsäkring AB, SPP Konsult, SPP Spar AB samt SPP Fonder AB.

Ytterligare några utmärkelser under året

  • Årets Kundcenter, SM i kundservice, Q Survey
  • Sjätteplats (54e plats 2012) på listan över världens mest hållbara bolag på World Economic Forum i Davos 
  • Kvalificerar sig för 14e året i rad på Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) och är därmed bland de mest hållbara bolagen i världen.
  • Sarah McPhee, Årets VD med fokus på hållbarhet, motivation.se
  • Stina Billinger, Hållbarhetchef, bland miljömöktigaste i Sverige, Miljöaktuellt
  • Stina Billinger, Hållbarhetschef och Liza Jonson, vd SPP fonder, på listan över Veckans Affärers Supertalanger
  • Staffan Hansén, Årets talare inom Fond& Bank, Svenska Nyhetsbrev

SPP redovisar ett positivt resultat före skatt om 935 miljoner kronor för helåret 2012 jämfört med 337 miljoner kronor 2011. Avkastningen i den öppna premiebestämda portföljen uppgick till 9 procent. SPPs totala förvaltade kapital ökade med 7miljarder kronor och uppgick till 134 miljarder kronor (127). Inbetalda premier uppgick under 2012 till 7,8 miljarder kronor (7,4). Av de inbetalda premierna var andelen fondförsäkringspremier 63 procent (61). Försäljningen mätt i APE uppgick till 1 150 miljoner kronor (1 200), en minskning om 4 procent.

För fullständig finansiell rapportering hänvisas till storebrand.no

SPP är en del av norska Storebrandkoncernen. Tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. SPP erbjuder kvalificerad rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. Storebrandkoncernen utmärker sig bland annat genom sitt fokus på samhällsansvar och är bland de ledande i Europa inom ansvarsfulla investeringar. SPP har idag drygt 500 anställda och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm.

Vill du prenumerera på våra nyheter och vara säker på att du får dem först av alla.  Klicka på: Följ–knappen överst på sidan. Upprätta din profil (Logga in med LinkedIn alt. Facebook).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera