Skip to main content

Advokatsamfundet avstyrker förslaget om ny ”snabblånelag”

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 11:37 CET

[Arrangerad bild]

Förslaget om en ny snabblånelag får kritik av Sveriges Advokatsamfund. Enligt Advokatsamfundet har inte utredarna ”visat att det föreligger ett behov av reglering”.

Några av invändningarna från Sveriges Advokatsamfund:

- Konsumentkreditinstitut som lämnar fristående krediter, men som inte av utredningen betraktas som snabblånebolag, lämnar en lika stor andel ansökningar om betalningsförelägganden, om man sätter dessa i relation till antalet beviljade krediter, som snabblånebolagen”

- Enligt Advokatsamfundet finns det en ”uppenbar risk” att bristen på lagliga lån, utifrån låntagarens upplevda behov, leder till fler olagliga lån. ”Det föreligger således en påtaglig risk att de mest utsatta konsumenterna drabbas negativt”.

- Det är lätt att utgå från att de som dras till Kronofogden inte har betalningsförmåga. Om det är så kan man därmed hävda att dessa är överbelånade och att lagarna därmed borde stramas åt gällande kreditprövning hos smslåneföretagen samt att räntan borde pressas ner. Men det bygger enbart på ett rationellt ekonomiskt tänkande. Man måste därmed skilja på betalningsoförmåga och betalningsovilja.

- Advokatsamfundet vill understryka att det inte är lagstiftarens sak att säkra att konsumenterna beter sig på ett sätt som enligt en eller annan ekonomisk skolriktning anses vara ”rationellt”. Människor har rätt att bete sig på ett sätt som av ekonomisk teori kan uppfattas som ”irrationellt”, om det är det de önskar göra. Det är således inte godtagbart att lagstiftaren förbjuder eller annars förhindrar en i skolekonomisk mening ”irrationellt” agerande från konsumenternas sida.

Källa: SmslånOnline.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera