Skip to main content

Män dominerar valdebatten i sociala medier

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 08:40 CEST

Enligt rapporten Det digitala valet från kommunikationsbyrån Springtime, är 65 procent av de som diskuterar valet i sociala medier män. Springtime har följt  den politiska diskussionen på nätet sedan i februari. Den nya analysen bygger på mätningar av mediebevakningsföretaget Notified under perioden 1-31 augusti.

Könsfördelningen på personer som diskuterar valet i sociala medier har ända sedan mätningarna inleddes varit ojämnt fördelad. Under augusti var endast 35 procent av inläggen om riksdagsvalet i sociala medier skrivna av kvinnor medan 65 procent skrevs av män. Även i inläggen om de politiska partierna är skillnaderna mellan könen påtagliga. Ser man till inläggen om Miljöpartiet och Socialdemokraterna är en ännu högre andel, 69 respektive 68 procent av dem skrivna av män. 

- Risken med att  samtalen på nätet domineras av män är att klassiskt ’’manliga’’ frågor får större utrymme och att dessa fångas upp av medierna som uttryck för ett allmänintresse. Det är viktigt att vara uppmärksam på detta när man analyserar diskussionen, säger Karin Swanson, kommunikationskonsult på Springtime och tidigare kampanjchef på Moderaterna.

Diskussionen om valet i sociala medier har under augusti ökat kraftigt jämfört med månaderna innan. Samtidigt har partiernas egen kommunikation på Twitter finjusterats och stämmer bättre  överens med de diskussionersom förs av andra än tidigare.

- Partierna har därmed lyckats träffa rätt i vilka sakfrågor som engagerar och anses vara viktiga för väljarna. Ett tecken på att partierna har lyckats med sin agendasättning i de här kanalerna, menar Karin Swanson.

För mer information, kontakta:

Karin Swanson, karin.swanson@springtime.nu, 073-155 17 71
Karin Bäcklund, karin.backlund@springtime.nu, 070-875 46 77
Kalle Mobeck, kalle.mobeck@notified.com, 073-518 03 01


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy