Skip to main content

Viktigt besked från oppositionen om alkoholsmugglingen

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 12:21 CEST

Idag meddelar Webfinanser att den rödgröna oppositionen kommer att tillsätta en utredning av alkoholinförseln och smugglingen om det blir regeringsskifte i september. Det är ett klart besked
som vi inom näringen välkomnar med stor glädje. Oppositionen riktar också skarp
kritik mot regeringen och finansministerns förslag om att höja alkoholskatterna.
Anledningen är att förslaget riskerar att ge oönskade effekter i form av
uteblivna skatteintänkter och ökad smuggling. I artikeln menar Leif Jakobsson,
skattepolitisk talesperson (s), att det är dags för översyn som följer upp den
alkoholinförselutredning som den dåvarande regeringen tillsatte 2004. Bakom kravet
på en sådan smugglingsutredning 2.0 ställer sig även Mats Pertoft (mp) och Jacob
Johnson (v) som är motsvarande talespersoner i skattefrågor.


Det är glädjande att oppositionen sätter ner foten i frågan om den illegala
alkoholen i Sverige. Det har pågått under alltför lång tid och tyvärr tycks den
nuvarande regeringen inte riktigt velat ta tag i saken. Att oppositionen nu
lämnar beskedet att man tänker tillsätta en översyn är därför oerhört positivt,
säger Erika Nylander, vd Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL). En smugglingsutredning
kan vara ett första steg i att återta kontrollen över alkoholen och det är bra
både för oss inom näringen och för samhället, säger Erika Nylander.


Vad den rödgröna oppositionen sätter fingret på är inte bara att det nuvarande
förslaget om att höja alkoholskatterna är underfinansierat och istället
riskerar att öka tappet till den utlandsköpta alkoholen och smugglingen.
Framför allt är det bristen på en fungerande politik mot illegal införsel av
alkoholdrycker som oppositionen ställer sig bakom. Detta är något som vi har
framfört sedan länge. Det är högt tid att också skattepolitiken och den organiserade brottsligheten förs in i alkoholpolitiken, menar Erika Nylander.

Myndigheterna har i ett antal år påtalat att situationen med den organiserade införseln av alkohol är ett stort samhällsproblem som dessutom är oerhört resurskrävande. Att Tullverket inte kan stoppa all illegal trafik är heller inte så konstigt. Resultatet har blivit ”vodkabilar” och ”spritbussar” i ett antal städer inne i landet. En översyn av läget skickar rätt signaler och kommer att försvåra för
de kriminella nätverken och langarna, säger Erika Nylander.


Sprit & Vinleverantörsföreningen, SVL, är en branschorganisation för svenska importörer och tillverkare av sprit och vin.
SVL bildades 1998 och består av medlemsföretag som representerar över 90 % av den legala vin- och spritmarknaden i Sverige. SVL:s medlemsföretag säljer sina produkter till Systembolaget och företag som har serveringstillstånd.
SVL är medlemsföretagens språkrör i gemensamma frågor, exempelvis alkoholpolitik samt relationerna till Systembolaget. SVL har även under flera år arbetat aktivt med frågor knutna till en sund dryckeskultur och hur medlemmarnas produkter konsumeras

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera