Skip to main content

Taggar

Undersökningen gjordes under hösten 2018 av två studenter från Mittuniversitetet tillsammans med SPV. Syftet var att ta reda på vad som gör att de statligt anställda går i pension - vilka faktorer som kan väga in i beslutet.

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen - Statistikrapport 2018
Pensionsavgångar inom statsförvaltningen 2017

SPV lämnar årligen statistik till regeringen om pensionsavgångar inom statsförvaltningen. I årets rapport visas att de trender som beskrivits i tidigare års statistikrapporter fortsätter. SPV:s årliga analys visar att allt fler statsanställda väljer att arbeta längre och att mäns och kvinnors beteenden vid pensionering blir allt mer lika.

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen

Dokument   •   2016-06-09 13:05 CEST

SPV lämnar årligen statistik till regeringen om pensionsavgångar inom statsförvaltningen. I årets rapport visas att de trender som beskrivits i tidigare års statistikrapporter fortsätter. SPV:s årliga analys visar att allt fler statsanställda väljer att arbeta längre och att mäns och kvinnors beteenden vid pensionering blir allt mer lika.

SPV årsredovisning 2015

SPV årsredovisning 2015

Dokument   •   2016-03-08 09:08 CET

I årsredovisningen för 2015 presenterar vi resultatet för statliga avtalsförsäkringar och för vår administration. Vi berättar också om resultaten från våra kundundersökningar, där glädjande nog både pensionärer, anställda och arbetsgivare fortsätter att ge oss höga betyg.