Skip to main content

Insikter för framtidens allmännytta i ny bok från Bostaden och Lumen Behavior

Nyhet   •   Dec 01, 2015 09:12 CET

– Det var ju en omfattande fysisk förvandling av området. Men det allra första spadtaget var inte det fysiska – det var den första tanken. Lärdomarna från det här projektet har vi nu samlat i en bok. Insikterna som presenteras där ska förhoppningsvis kunna inspirera fler att ta steg i samma riktning, säger Ann-Sofi Tapani, Vd, Bostaden.

Utifrån det dryga 30-tal intervjuer som gjorts för boken har fyra insikter gjorts:

  • 1)Det första spadtaget är tanken. Hållbart boende för alla var ett tydligt mål för projektet. Från första dagen har det gjorts nya upptäckter. Byggnormer har utmanats, rymdisolering från Nasa har testats och förkastats, och många diskussioner har förts om utformningen av de privata hemmen. Men när alla inblandadefått reflektera över resultatet av projektet Hållbara Ålidhem, så lyser en slutsats klarare än alla andra: Vision och ledarskap ger samarbete och delaktighet, och däri ligger hela skillnaden.
  • 2)Upphandlingen kan vara ett möjligheternas verktyg. I samband medupphandlingenav entreprenörsom skulle bygga HållbaraÅlidhem tittade Bostaden kritiskt på de normer som brukar ligga till grund för gränsvärden gällande energiförbrukningoch konstaterade:byggnormen är förlegad – nu är det dags för nya tuffare mål. Så Bostaden ställde frågan, kan vi halvera energianvändningen? Alltså sätta våra mål till 50 procent av det som är tillåtet? På det sättet lyckades Bostaden både följa reglerna och förändra spelplanen samtidigt.
  • 3)Kunskap och teknik tillsammans i verkligheten. Allmännyttan har en unik roll att spela när det gäller att skapa unika samarbeten mellan forskning och industri. Genom hela projektet fungerade Bostaden som en katalysator för ett fruktsamt Samarbete mellan Umeå universitet och entreprenörerna. Hållbara Ålidhem är ett kunskapsintensivt projekt och en av de största utmaningarna har varit att passa in de mest framstående lösningarna i verkligheten. Redan från början var det bestämt att alla åtgärder skulle göras i stor skala. Resultatet är att det är helheten som imponerar – snarare än delarna. Och det var precis så det var tänkt.
  • 4)Vardagen är vägen. Hållbart boende ska vara för alla, det är den uttalade visionen för Hållbara Ålidhem. Det betydde hårda prioriteringar och en gemensam ansträngning för både hyresgäster, entreprenör och Bostaden. Totalt renoverades över 1 500 personers hem. Det var en påfrestande process för hyresgästerna, som alla fortfarande bodde kvar. Men logiken var tydlig: renovering med kvarboende gör att hyreshöjningarna hålls på en minimal nivå.

Boken Framtidens allmännytta hållbar som Ålidhem är ett samarbete mellan Bostaden och den specialiserade konsultbyrån Lumen Behavior.

– De senaste 20 åren har jag haft möjligheten att se många utvecklingsprojekt både globalt och lokalt. Det Bostaden har gjort är en imponerande satsning där de verkligen tagit till vara på den stora och brokiga intressentskaran, säger Johanna Hallin, Vd, Lumen Behavior.

Bostaden

Bostaden är Umeås största aktör på hyresmarknaden och hyr ut både studentbostäder, vanliga hyreslägenheter och lokaler. Bostaden stärker Umeås lyskraft i Europa genom

ett hållbart bostadsbyggande – med människan i fokus. Bostadens kärnvärden utgår från alla människors lika värde och värdeorden är öppenhet, omtanke och affärsmässighet. Hos Bostaden ska både hyresgäster och medarbetare känna stolthet, trygghet och gemenskap, och de menar att en mångfald av olikheter stimulerar positiv utveckling. Bostaden medverkar även till att förstärka Umeå som en attraktiv

plats för tillväxt, genom att både förvalta befintliga fastigheter på ett bra sätt och bygga nya, goda boendemiljöer.

Lumen Behavior

Lumen Behavior är en människocentrerad konsultbyrå, som finns för att bidra till en framtid av global välfärd. De söker svar och driver förändring genom att samla unika historier och kunskaper i samarbete med företag och organisationer. Genom tillämpad forskning, rapportering och utvärdering, strategisk social innovation och intressentdialoger förser de beslutsfattare med djup kunskap om verkliga människor så att affärsbesluten på riktigt kan bidra till en ljusare framtid.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.