Skip to main content

Isbergsteorin (Konsulten nr 7, 2011)

Nyhet   •   Nov 01, 2011 12:00 CET

Jag har under några veckor varit på turné i samband med SRF:s nyhetsdagar och träffat många medlemmar. Vi är knappt halvvägs på vår turné och hoppas att ni tar tillfället i akt och besöker en nyhetsdag nära er. En av PowerPoint bilderna på nyhetsdagarna beskriver ”synliggörandet” av vår yrkesroll som bilden av ett isberg. Symboliken som används är att ett isberg är större under ytan än det som syns ovanför. Det visar på att marknaden och kunderna historiskt inte har förstått helheten av vår yrkesroll, utan bara sett våra bastjänster och priset som ”den synliga delen”. Vilket också kan ligga till grund för hur vi har blivit värderade och hur vi kunnat ta betalt. Om man däremot inser och förstår vad som faktiskt finns under ytan, vad vår yrkesroll och medverkan står för och kan utföra, så kommer vi att bli värderade för det vi faktiskt tillför – kundnytta och mervärden som bidrar till kundföretagens utveckling! Då blir vi en möjlighet till ökade intäkter istället för bara en kostnad och kundrelationen får en ny dimension där priset på tjänsten blir rätt värderat. Genom auktorisationen och Reko som verktyg är vi på god väg att synliggöra yrkesrollen.

På turnén har jag blivit stärkt i min uppfattning att vi är på god väg. Att vår yrkesroll och våra tjänster blir mer och mer synliggjorda på marknaden och bland kunderna. Den responsen får jag av våra medlemmar. Vi kan nu leverera, inte bara den kvalitativa redovisning som vi alltid har levererat, utan även en tjänst där marknaden kan knyta arbetet och kvalitén till en standard, Reko. Viktiga instanser på marknaden börjar att få vetskap om vad Reko och Auktoriserad Redovisningskonsult står för. Allt fler redovisningskonsulter börjar att profilera sig i den nya rollen som leverantörer av kvalitetssäkrad redovisning via Reko som kvitteras via en Bokslutsrapport. Här kan vi alla hjälpa till med att befästa auktorisationen och Reko genom att skriva Bokslutsrapport när möjlighet finns. Sammanfattningsvis gör detta att jag ser med stor tillförsikt på framtiden och på vår yrkesroll där marknaden börjar få en förståelse för att tjänsten omfattar volymen av hela isberget och inte bara det som syns på ytan. Aldrig har framtiden känts så intressant och spännande för yrkesrollen som nu!

Fredrik Dahlberg Förbundsdirektör SRF

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy